Франсис Понж – Водата ми бяга

Хубен Черкелов, 5 Долара, 2019

 

 

* * *

Тези стари покриви
четири пъти
смирявани

Тази колиба
без прозорец
под листата

Това е сърцето ти
четири пъти
вкостявано

и твоята херметична
мъдрост
о костенурко!

 

За водата

По-ниско от мен и все по-ниско от мен е водата. И винаги с наведени очи я гледам. Както земята, като парче земя, като преображение на земята.
Тя е бяла и блестяща, безформена и свежа, бездейна и отдадена на своя единствен порок – тежестта; притежава изумителни начини да удовлетворява този порок: повлича, пронизва, разяжда, прецежда.
Този порок е и в нея самата: тя непрестанно потъва, дори за миг не приема някаква форма, търси да се самоунижи, ляга по корем върху земята, наполовина труп, подобно монасите от някои ордени. Все по-ниско: изглежда, девизът ѝ е противоположен на „екселсиор“.

 

***

Можем дори да кажем, че водата е умопобъркана, съдейки от истеричната ѝ потребност да се подчинява единствено на своята тежест, която я е завладяла като фикс идея.
Със сигурност всяко едно нещо познава тази потребност, която винаги и навсякъде трябва да бъде удовлетворявана. Този скрин например се оказва голям инат в желанието си да се срасне със земята и ако един ден се усети в нестабилно равновесие, ще предпочете по-скоро да изгние, отколкото да противодейства. В известен смисъл той си играе с тежестта, предизвиква я – не се разпада във всичките си части, корнизът и орнаментите не ѝ се подчиняват. В него има някаква съпротива, която е в името на неговата индивидуалност и на неговата форма.
Течността по дефиниция предпочита да се покорява на тежестта, отколкото да поддържа форма – отрича всякаква форма, за да се подчини на своята тежест. Тя похабява своята външност заради тази фикс идея, заради този болен скрупул. От този порок, благодарение на който е бърза, пъргава или неподвижна, безхарактерна или свирепа, безхарактерна и свирепа, пронизващо свирепа, лукава, просмукваща, лавираща, човек може да се възползва както си иска и да управлява водата по тръбопроводи, за да я накара после да бликне вертикално, а той да се наслаждава накрая на нейното проваляне в дъжд: истинска робия.
…През това време слънцето и луната ревнуват за това изключително въздействие и си правят експерименти с нея особено когато тя плячкоса обширни площи и без съпротива се разпилява на тънки локви. Тогава слънцето си взема своя висок данък – то я вкарва насила в един постоянен цикъл и я третира като катеричка в колело.

 

***

Водата ми бяга… изплъзва се между пръстите. И отново! Дори не така чисто (както гущерът или жабата): по ръцете ми остават следи, петна, които съхнат относително дълго или които трябва да изтрия. Тя ми бяга и в същото време ме белязва, без да мога да направя кой знае какво.
И с идеята ми за нея е така: бяга ми, бяга от всякакво определение, но оставя в мен и върху листа следи, безформени петна.

 

***

Безпокойството на водата: чувствителна към най-малката полегатост. Скачаща по стълбите на два крака. Закачлива, по детински послушна, тя се завръща на мига, щом я повикат, променят ли наклона откъм тази страна.

 

Отклонение от отвеса на духовния учител

И защото човек е винаги сам на своя остров (сам със сянката на своя духовен учител), маниакален интерпретатор на сигнали, които никой не забелязва, винаги ли с „Милост! Не виждате ли моята несръчност“ трябва да се опитва да бъде разбран?
Не! (Отклонението от отвеса на моя духовен учител е вече в готовност.) Последната дажба на своята гордост в пламък превръщам, вместо още няколко часа в повече да се храня!
Ще запаля моя остров! Не само това, което расте! Ще се нажежа до бяло, ще стана твърда материя! Необитаема! И може би ще пламне ново слънце!
„Словото е Бог! Аз съм Словото! Има само Слово!“
(Отклонението на сянката в лодката е винаги в готовност, в готовност да се хвърли от борда.)

1925

 

Пелагос

Бедствието се очертава на разсъмване
върху мостика на кораба, дошъл за помощ,
върху лицата на мъжете
миг преди да заговорят.

А земята с джобове, пълни с диаманти,
е на прага на вълните
и от името на небесата протестира,
негодувайки срещу човека.

Вижда той единствено кори, обелки,
пошлите фрагменти на огънати навътре маски
и решава да кюртира Паметта,
майката на Музите.

 

Превод от френски Жоржета Чолакова

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Светла Караянева – Жената на поета

Хубен Черкелов, 5 Долара, Северна Каролина , 2019

 

 

Избори

Прашасва глобус
на училищния шкаф.
Стишени океани,
сбръчкани материци.
Леденеят шапки
на полюсите.
Наклонена е оста.
Някой отново
ще завърти земята.

 

Възнесение на кентавъра

Прогледна с очите на коня.
Прозря безличието на тревата
и стаената змия.
Усети грапавия пулс на пътя,
кървяха четири подковани сърца.
Първична пот изби по гърба,
и слети в едно,
ездач и кон
изгряха в плеядите.

 

Сътворение

И накрая майсторът направи
невъобразимото хвърчило.
Бавно и внимателно сглобява
скелет от стъбла на слънчогледи.
Тънката цигарена хартия
затрептя с крила на прилеп.
И опашката изпипа сръчно –
да подкрепя литналото тяло.
Дълго размотаваше канапа,
тича запъхтян по склона летен
в свита от възторжени хлапета.
И политна най-накрая змеят,
носен от въздушните потоци.
Беше мощен, палав и бездомен.
Беше най-голямото хвърчило.
Пъпната му връв държеше
майстора за своята утроба.
Още е в небето – неподвижно,
татко си изтеглило високо.

 

Неолит

И всички тези глинени съдове,
сякаш изпечени вчера,
с рисунки и форми.
И праисторическата Венера –
без черти на лицето,
но с изразителна женственост.
Плодовит, объл съсъд.
Нейната ръка ли
е бъркала в тях гозби –
ако лъжицата вече е съществувала.
И е налагала с нея мързеливия ловец –
ако матриархатът още е продължавал.
Мирис на загоряло…

 

Реанимация
В коридора
Богородица очаква
възкресението на сина си.

 

Наследство

Малка градина,
очакваща грижи.
Цяла армия плевели,
отбор насекоми,
популация гъби, бактерии,
вируси.
Започнах да пръскам,
да плевя, да копая.
Плашило за дръзките птици,
капан за гризачи,
уловки за попски прасета.
Боже,
как ли изглеждам
в очите на малкия свят,
заселил се тук
преди мене?

 

Клинопис

„Няма смисъл – каза тя,
друг подрежда живота ни –
камъчета в антична мозайка,
елементи в кошмарния пъзел.”
„Няма смисъл – каза той,
да подреждам живота й.
Славеят не пее по ноти,
а делфинът обикаля
таляна коварен.”
И сълза, бисерна буква,
се вдълба
в лицето от камък.

 

Homo ludens
На шестия ден
Бог вдъхна живот
на своето висше творeние.
Оттогава все си почива.
Човекът започна да чупи
играчките от предишните дни.
Оттогава все си играе.

 

Жената на поета

Прибира цветното пране –
хавлия бежова, лилава нощница,
небесносиня риза, оранжеви чорапи,
пембяна тениска и пр.
Притиснала панера, поглежда уморено
провисналите мътни облаци –
пране нехайно на самотен мъж.
И промърморва от високата тераса:
”След малко ще превключа пералнята
на бяло!”

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Николай Бойков – Из „Преводи с биография“ (108-120)

Хубен Черкелов, 2 Шекела, Жертвоприношението на Исаак (по Рембранд), 2016

 

 

Собственоръчна корекция в Съобщението на Ищван Кемен

Предварително заявявайки, че с изказването на мнението си не желая да смутя ничие спокойствие, да разколебая светогледни, религиозни, научни или каквито и да било други убеждения, да накърня културни, полови, политически или други идентичности, както и да пренаредя и релативизирам ценностните преференции на отделни личности или обществени групи, биологични или други възможни форми на живот, да ги поставя една спрямо друга в неблагоприятно положение или да им повлия по начин и/или степен, които биха могли да се възприемат като насилствени; също така желаейки, естествено, да избегна дори привидността да се опитам да положа, дори и индиректно, за основа на нормативни очаквания така наречения си жизнен опит, натрупан в не по-голям обем от съответстващия на възрастта ми, отделно подчертавайки субективния и поради това относителен характер на този опит, с други думи показвайки неговата релевантност в пълна степен единствено и само по отношение на моя личен живот; едновременно с това с готовност, дори с кимване признавайки напълно дори и за мен разглежданите от която и да е, от находяща се където и да е обективна гледна точка абсурдност, несъстоятелност и смешност на представата, безспорно назовима дори закостеняла, но понякога все пак връхлитаща ме с неудържима сила, че знам нещо за света; следователно изпитвайки силни съмнения относно легитимния характер на изявлението си, и дори и само поради това запазвайки си правото на добронамерена заблуда, както и максимално отворен за възражения, в пълно съгласие с по-горе указаните или евентуално забравени гледни точки, от своя страна, по съвест, единствено и само в името на възможността за едно смислено и щастливо бъдеще,
смятам за свой дълг да заявя от цялото си сърце, изпълнен с радост и веселие, че – естествено наред с други ценности – обичта и грижата за другия са двете най-важни неща, които смъртен човек може да притежава.

В превода на стихотворението подмених думата вяра с грижа за другия.

 

***

Между две спирки, Ласло Бенямин

Дълъг е пътят, дълго мълчанието
между две спирки.

Как си и отдавна не съм те виждал
и с какво се занимаваш? – сетне
разговорът секва и не потръгва.
Асфалтът не помага,
нито надписите на фирмите,
стъпките се забързват, напразно,
спирката е далеко.

Далеко са и двамата
заедно в изтичащото време
подскачайки от един леден блок на друг,
по дребните пътища на разнебитената страна,
унижени и увенчани с венец,
под знамената и в тръстиките,
рушейки, градейки, нападайки, защитавайки:
заедно в грижа и мисъл.
Дълго е мълчанието
между две спирки,
дълъг е пътят до мълчанието
между две спирки.

Кой ще отиде отвъд обидите ни
без теб и без мен.
Кой ще отговаря за греховете ни
без теб, без мен.
Кой ще стори делата ни
без теб, без мен.
Кой ще каже думите ни
без теб, без мен.
Трябва да догоним
двамата с млади сърца
между две спирки,
между живота и смъртта.

Да, ще си заслужим присъдите,
затвор, до живот,
празната тишина, недостъпната
самота на старците,
бездумни ли сме един към друг.

Дарявания записани
в лудницата на втори окръжен стационар на Сточна гара
с химикалка затъкната с картонче при щракалото ѝ
купена от Веско за левче
от кака Емине
била кранистка работела горе в небето
на 25 метра от земята с мъже добри и хубави
но дошла демокрацията
нямало работа станала санитарка
вече 20 години
на всеки да е добре искам казва и да е чисто
ето и тези кокичета съм засяла цяла алея
и сочи поникващите кокичета
в лазурно ясния януарски следобед в перести облаци
от Диана шизофреничка – която плаче с истински сълзи
от сестрата – която се просълзява истински
когато си говорим че е от Кула че Йордан Вълчев
този голям български писател
е написал разказ за баща ѝ
от Елка поканата за сбор в Брусен на 26 юни
от Константин докато си оправям леглото в новия
спален комплект
Предметите да се галят

23 януари 2013, 18.15-18.30

 

***

Прибрахме се с Жоро. Влезнах в трапезарията, да дам купените домати от Женски. Телевизора бръмчеше. Заслушвах се в откъслеците, Курило, тези хора. Чуват и гласове, така наречените еди-какво си, той не е виновен, гласовете му казали, че ако не ги убие, те ще го убият. Представете си, върнал се от Америка, избягал, каза майката на Жоро, завършил медицина и отишъл в Курило, има три кучета. Може ли да погледам, попитах. Настаних се на фотьойла, искате ли коняк, остана от баща му, той много го обичаше, да, казах, но нека аз да си сипя, зная си дозата, вземете и от бонбоните рафаело. Бързо изпих дозичката коняк, бързо изядох два рафаела, бутнах в най-далечния ъгъл кутията, да не се съблазнявам, няма да устоя, ако са близо. Телевизора работеше, психиатъра не гледал телевизия, извинете, от тринадесет години, той знаел четири езика, можел да отиде, ако се наложело, където си поискал, естествено не в Америка; говореше лудия, той бил затворен, бил тревоман, не наркоман, почитател на Боб Марли, и щял да стане министър на вътрешните работи, тя, журналистката пожелаваше сбъдване на мечтите, и среща навън на свобода. Тя питаше психиатъра, за границите. Трябвало граници, да се знаело кой лекар, кой пациент, те нямали нужда от жал и съчувствие, от ожалване, а от помощ. Всеки да си знаел мястото. Всеки си имал своя трагична история, ако си тръгнел да съпричастващ… ще минете от другата страна, добави журналистката. И си помислих, навсякъде в човешките отношения има нужда от граници, и все търсим границите на близостта. Но свидетелствам, аз Николай Павлов Бойков, единствено което помага на лудите са не границите, и не поставянето им или спазването, и не преминаването им, а тоталното обръщане на единия човек към другия, лице в лице, истина в истина. Повикването по име, изричайки собственото. Поздравяването по име. Поименно. Помириши ме и виждам те. Повикването по истина, изричайки своята.

Част от разпе-
чатан мейл на Силард Борбей: „Внимавай да не изгубиш равновесието на душата ти [да не се разклати, разколебае]. Ти оцеля от нещо, за което не се знае точно какво е, но не беше закономерно да оцелееш. И то напълно с ума си [със запазени умствени способности, напълно психически нормален, (с цял, невредим, ненакърнен, здрав, цял разум)]. Дори точно обратното можеше да се очаква [го имаше в тестето карти]. И двамата знаем, мисля, че светът не е такъв, какъвто изглежда и че страховитото лице на Бог е много по-близо до нас, отколкото мнозинството смята. Сънят с двамата човека и ключовете е много интересен. Но разбира се и много повече от това. Мистичното преживяване не зависи от епохата и днес също има апостоли, естествено, че ги има. И това не е въпрос на избор, а на съдба. Само с правото на по-възрастен, ако има такова обичайно, неписано правило, бих те предупредил, че в която и да е наша постъпка навярно главната движеща сила може да бъде следното: да изследвам душата си: има ли обич към другия. Дали всъщност не ме води омразата? Дали обичта е достатъчно силна, за да видя другия.“

 

***

За Големите и Малките
-първа среднощна редакция-

Понякога Малките са родени след Големите.
Понякога Малките смятат че всичко започва, когато се родят.
Понякога Големите смятат че всичко започва, когато се родят.
Понякога Малките се правят на големи.
Понякога и Големите се правят на големи. Или на малки.
Понякога Големите знаят, че още са малки.
Понякога и Малките знаят, че са още малки.
Понякога Големите си играят в света.
Понякога Малките си играят в света.
Понякога Малките се обиждат.
Понякога Големите обиждат.
Понякога Малките се надвикват с другите.
Понякога и Големите се надвикват с Малките.
Понякога Големите ни викат по име
Понякога Малките ни викат по име.
Понякога Малките могат всичко.
Понякога Големите могат всичко.
Понякога и Малки, и Големи не могат да си връзват обувките.
Понякога Малките имат Гъливер.
Понякога Големите имат Малкия принц. И обратното.
Понякога Големите теглят корабите на Малките. Понякога Малките.
Понякога Малките връзват ръцете на Големите с тънки конци. Понякога Големите.
Понякога Големите и Малките са братя.
Понякога Големите си играят на господари.
Понякога Малките си играят на господари.

И Малките, и Големите умират.

по За големите и малките
(Виолета Христова,“Господарят на гледката“ 2017 г.)

Понякога големите са родени след малките.
Малките смятат, че всичко започва, когато се родят.
Малките винаги се правят на големи.
Големите знаят, че още са малки.
Големите си играят на свят.
Малките си играят със света.
Малките се обиждат.
Големите обичат.
Малките се надвикват с другите.
Големите викат в себе си.
Малките могат всичко.
Големите понякога не могат да си връзват обувките.
Малките имат Гъливер.
Големите имат Малкия принц.
Големите теглят корабите на малките.
Малките връзват ръцете на големите с тънки конци.
Малките понякога остаряват.
Големите дори когато остареят, са деца.
Големите и малките всъщност са братя.

***

Друг път не идвай така, непоканен, може и да не съм си вкъщи, може и да си имам работа. Да си пишем във фейсбук? Добре, добре, не искаш. Ето мейла ми, пиши, ако искаш да дойдеш, ако съм в нета, то там съм на линия. Как се казваш? Иван? Ивановци много, ти беше от Арена, добре, пиши, Иван от Арена.

След като свършихме, облякъл татуираното си яко тяло в орли и дати, седна на лаптопа да си проверял фейсбука. Понадигнах се да видя портфейла ми къде е, погледа му проследи погледа ми, там беше и буркана с последната петдесетолевка за месеца.
Свърши с фейсбук, скокна да си ходи, бързо се насочи към вратата, грабвайки петдесетолевката от буркана. Сгащих го при вратата, той стискаше в юмрук банкнотата, заборичкахме се, опитвах се да отворя юмрука му, погледа му се оцъкли, помощ, помощ, развика се, полиция, полиция, изпискваше, ударихме се във вратата, изпонападаха чантите от закачалката, той заразмахва свободната си ръка, ще я скъсам, просъска, късай я, помощ, полиция, помощ. По-силно викай де, така никой няма да те чуе. Стана ми смешно, за петдесет лева да си отиде поета, умрял сиромах за правда, за правда и за свобода. Хайде, ходи си, със здраве да ги изхарчиш. Отвори вътрешната врата, отключи външната, понесе се в призрачната светлина, струяща от изхода на входа. Гледах анцужната му фигура. После заключих вратата.

Фикс песен

Ако имам си фикс гадже,
то цяла нощ ще хърка,
цял ден пари ще ми печели,
наум ще ми смята перфектно
и като Джони Деп ще целува.

Ако имам си фикс гадже,
ще имам и кинти
апартаменти и абонаменти
за опера и театър, и вечер
наконтен там ще се фръцкам.

Ще имам фризьор и педикюрист,
ще имам стилист,
ще ходя на фитнес и сауна,
ще имам фикс мерки,
ще ми завиждат за живота.

Ако имам си фикс гадже,
без да ми е идея фикс,
като огнен феникс
ще правим любов
след студио хикс.

(по Fix-dal на Силард Борбей)

***

Видение, Дьорд Далош
(сп. Jelenkor [Съвремие/Съвременност/Настояще], 1966/12, с. 1108.)

Аз нямам видения
но видях снимки
на които огромни
детски очи гладно
се взират в нищото
Аз нямам видения
но видях Просяк
на двора да държи
шапка – полувековна –
и милостта се ръсеше
на дребни монети
Аз нямам видения
но чувам сега и винаги
някой някъде коленичи
със завързани очи
и понеже иска да живее
го наказват със смърт
Аз нямам видения
но мога да сметна
на пръстите на ръцете си
оцелелите ужасът е
изписан по лицата им
И едничка бръчица в тъмните
кръгове под очите им
оголва цялата правда
Разбирате нали разбирате
защо нямам видения

Драска

Сега покрай грижата за здравната система, да не колабира, и за постигане на по-ниска смъртност при статистиката, отнасяща се до епидемията от коронавируса, освен вече посочваните дефекти на здравната система – системата функционира въз основа на оборота на пациенти и на извършването на действия и манипулации, понякога и вредни на лекувания, но носещи приходи за самото лечебно заведение (няма да обсъждам манталитетния подход на част от лекарите, властовата системна асиметрия, в която властимащите, знаещите, господарите, потриват ръце и чакат да им паднеш в ръчичките, в една от полемиките във фейсбук един работещ в Пирогов ми обясни, че за такива като мен се знаело, че и те щели да им паднат в ръцете, и подобните дървени философи щели да опрат до тях, за съжаление не знаеше, че вече съм им попадал в ръчичките преди години и ми е ясна системата там), та иска ми се отново да напомня за един от скандалите на нашето време, засягащ всички ни – проблемът за здравето, за здравето ни.
Съвременната ни здравна система и медицина изначално разглеждат човека като машина (машината е сглобка от заменяеми части, човекът обаче е едно цяло).
И би ми се искало да се върнем към един от диалозите на Паул Файерабенд, втория от Три диалога за познанието (превод от английски Ралица Атанасова, редактор Стефан Димитров, изд. „41Т” ЕООД, С., 2005, 218 с.) В него бива описана медицина, медицински системи, за разлика от научната западна медицина, разбиращи болестта като „структурен процес, който не е причинен от конкретно събитие, а се развива като цяло, независимо от процесите със сходна сложност”; в тях „симптомите на заболяването се научават по същия начин, по който учим език”, по който се учим да говорим език: научаваме го като взимаме участие в дадена практика: това ни дава възможност да правим две неща: първо да разбираме и второ да използваме определени правила, макар и да не знаем какви са те. „ Лекарят изучава своя пациент, докато разбере езика на симптомите.” Той „ често ще се учи от своя пациент, ще го пита за неговото мнение и ще го зачита като най-важното” ще иска пациентът му да бъде здрав в своя собствен смисъл, а не в смисъла на сложна теория.” „Лечението ще означава: възстановяване на желаното от пациента състояние, а не абстрактно състояние, което е желано от теоретична гледна точка.”

 

***

Химикал, Йерихо Браун, JERICHO BROWN
(по превода на Андраш Геревич)

Няма да се застрелям в главата
В гръб също няма и няма
Да се обеся с чувал за боклук
Но ако все пак го сторя, заклевам се,
Няма да съм в белезници
Ще го направя в полицейска кола,
И няма да е в затвора на град,
Който само по име знам,
Понеже се е наложило да мина оттам
На път за дома. Застрашен съм,
Но се заклевам, повече вярвам
На червеите под пода в къщата ми,
За да свърша, което трябва да свърша
С тялото си, отколкото на полицай,
Заклел се в законите на страната ни,
За да затвори той очите ми, както подобава
На Божи слуга, и да ме покрие
С чисто покривало досущ като онова
С което мама ме завиваше, когато
Ми беше студено. Когато се убия,
Заклевам се, ще го направя, както
Повечето американци, ще се задуша
От цигарен дим или от хапка месо,
В мизерия ще замръзна, защото вече
Всяка зима е най-студената зима.
Кълна се, ако се говори, че съм умрял
В компанията на полицай, полицаят
Ме е убил. Отдели ме от вас.
И само тялото ми е оставил.
Което, каквото и да са ви учили,
Е по-скъпо от кръвнината, която
Една майка получава от града, за
Да престане най-сетне да плаче.
И е много по-красиво от новия куршум,
Който ще извадят от мозъка ми.

А тази сутрин служителката, която обработваше документите ми, изведнъж скокна и се развика: Върнете ги! Те не са клиенти на банката! Погледнах, викам си, кои пък са тези неклиенти, дето чак не могат да влизат. Трима цигани, тръгват към изхода.
Защо ги изпъдихте, питам.
Не обслужваме чужденци!
Вие познавате ли ги?
Не обслужваме чужденци, ви казах!
Откъде знаете, че са чужденци?
То си личи!
Може да искат да станат клиенти на банката, да открият влог, да сложат в него парите си.
То не може който си ще да открива влог! Имаме си подбор!

по пост на Зорница Христова

 

***

Разхождах Артур, голям и бял като сняг,
на спирката на Дървеница кучето се метна да прегръща черен студент,
дълго се галиха и приказваха,
накрая момчето каза:
Той е единствения ми български приятел.

(по пост на Весела Груева*)

там зад нужника, отто толнаи

бабо престани
да кърпиш тези чехли
така и така няма да ходя с тях погледни маковете
виж колко са красиви
най-сетни вили нещо да ти е красиво
ще се излекуваш
виж
бабо виж колко са красиви
виж
виж там зад нужника
изповръщал е кръвта си върху житните блокове
кой
кой е изповръщал кръвта си върху житните блокове
не виждаш ли бабо
бог

*Не познавах Весела Груева, писах ѝ съобщение, да поискам съгласие за публикуване. Очаквах писмени отговори и кореспонденция. Както си седях в кухнята, изчел изявленията на Прокуратурата за нарушените етични правила от Свободна Европа, и вече наченал и въпросната, нарушаваща правилата статия, компютъра изпиука, беше тя, поздравихме се, чувах само гласа ѝ, няма профилна снимка, уточнихме, че едва ли се познаваме в пращенето на връзката, затваряхме врати и прозорци, за да се изчистела, доразказа, случилото се е случило 80-те години, на спирката в Дървеница, срещу МЕИ-то, май така го наричали, кучето е бял кралски пудел, хубавото и силно черно момче го наричал Кинг, когато се срещали и кучето радостно само на него скачал .

 

***

Какво трябва да знае Бог?, Петер Кантор

Бог трябва да знае, че разчитам на него,
че имам нужда от него,
че му имам доверие,

че може да разчита на мен,
че има нужда от мен,
че може да ми има доверие,

че както и да потръгнат нещата,
не може да се държи като директор на банка,
министър-председател или кралица на красотата

че както и да потръгнат нещата,
не може да се държа като директор на банка,
министър-председател или кралица на красотата

че не очаквам от него да почисти с прахосмукачката,
да изтупа килима, да ходи на плуване
и да спре да пуши,

да не очаква от мен, че ще почистя с прахосмукачката
ще изтупам килима, ще ходя да плувам
и ще спра да пуша,

да има предвид, че не само доброто е за добро,
да не иска да е съвършен
и да не иска и светът да е съвършен,

и ще имам предвид, че не само доброто е за добро,
и няма да искам да бъда съвършен,
и няма да искам светът да е съвършен,

и че все пак си има граници,
да не си мисли, че съм забравил
непоправимите му дела,

че все пак си има граници
и не си мисля, че е забравил
непоправимите ми дела

накрая, ако никой никому нищо, той със сигурност
себе си ми
дължи

че ако никой никому нищо, аз със сигурност
себе си му
дължа

Могъл бих

Ти дойде при мен с искрящо сини очи и с биберон в уста
облечено в синьо разбира се
Настойчиво разтвори ръце – да те вдигна
Разпери ги – да те прегърна

Майката се притича и грабна детето си.

(по Бих ли могла на Христина Василева)

 

***

Родиха ме три майки, Габор Шейн

Родиха ме три майки,
никоя не знае името ми.
Глава ми омесиха от лъжлив огън,
гърди от гневен вятър,
криле от бързи води –
родиха ме три майки,
никоя не знае името ми.

Реплика към
Но трябва да се убият бащите, поетът е
сирак по рождение.
(Роберто Боланьо)

А майките?

***

Дом, Ищван Йоркен

Момиченцето беше само четиригодишно, спомените му бледнееха и майка му го отведе до оградата с бодлива тел и отдалече му показа влака.
– Не се ли радваш? Този влак ще ни откара вкъщи.
– И какво?
– Ще си бъдем у дома.
– Какво е дом? – попита детето.
– Където живеехме по-рано.
– И там какво има?
– Мечето помниш ли? Сигурно и куклите те чакат.
– Мамо – попита детето, – и у дома ли има пазачи?
– Там няма.
– Значи – попита детето, – оттам ще можем да избягаме?

Фантазия за собствен дом

Ще е едно помещение максимум десет на десет метра
Ще има отделни кътове в него
Легло библиотека писалище баня тоалетна печка за готвене маса люлеещ се стол
Ще има големи и светли прозорци
Ще има дървена дограма и кепенци
Ще има котка и растения и кахлена печка вътре
На покрива слънчеви батерии
Ще бъде в гора на брега на море или езеро
Ще има веранда към брега и понтон навътре в морето или езерото
Ще има плодни дръвчета в двора цветя и храсти и хранилка за птици
Няма да има ограда
Към него ще води пътека от пътна артерия
На пътя наблизо ще има спирка за автобуси

 

***

Стопанина си тръгна.
Кучето му, застанало на стълбите на къщата, скимти.
Няма кой да го храни.

(по пост на Стоян Михайлов)

Кухненски стол, Бела Марко

Цялата улица говореше,
че са пуснали чичо Лайош от болницата,
защото има рак и не може да бъде излекуван,
не казваха, че са го изписали,
а точно така, пуснали,
кожата му беше напълно бяла, почти прозирна,
за известно време силите му се върнаха,
дълго разронваше с ръцете си на петна
варените картофи в кофата с помия,
имаха едно непрекъснато пищящо прасе
на двора, в порутена кочина,
обичахме чичо Лайош да ни говори,
той и през лятото си седеше
на клатушкащия се стол
нахлупил работна шапка с козирка,
а помолихме ли го, ни даваше по някой
картоф от онези за помията,
сега ни разказваше с голямо удоволствие,
че за закуска имало франзела и хамбургски,
той толкова вкусно нещо не бил ял,
и въздишаше с просълзени очи,
слушах с благоговение, нямах и представа,
какво е хамбургски и франзела,
но когато си мислех за болницата,
в устата ми се събирашe слюнка.

***

Само смъртта е лична и неприкосновена
Само нея успях да задържа
Докато всичко друго ми се изплъзваше

(по Малина Томова и Паул Целан)

Писмо от Унгария

скъпи николай
получихме картичката
слънце не грее
птички не летят
по дърветата няма ни едничко листо
вкъщи си нямаме ни едничък прозорец
някъде дали има поне едничка муха

как си?

(остихотворен превод на електронно писмо)

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Яна Радилова – Присъда

Хубен Черкелов, 1 Долар, Пристигането на Пилигримите, 2015

 

 

Дете на прехода

Копирам от предходното хилядолетие
играта на „Не се сърди, човече“;
хвърчилото, пуловера си плетен,
препечените сутрешни гевречета;
дъската, с тебеширен прах обсипана;
учебниците, тънещи в забвение;
загрижения майчин зов: „Не пипай“;
най-първото си писмено творение;
последната задача на века,
поредната младежка несполука…
и босите си стъпки край реката
преди балонът рязко да се спука…

Пропуснах да копирам само точката
на границата между две хилядолетия.
И ето ме – непреходно отроче
на прехода.
Без никакви тирета.

И ето, аз съм вечно тичащ пясък –
страхувам се часовника да пълня.
Живея днес за вчерашния блясък,
за всичките копнежи неизпълнени,
за ерата, в която не намерих
причината финала да напиша.

Светът за мен е твърде безразмерен.
И преходът във мене още диша…

 

Кораб без платна

Вали. Мирише ми на сол…
Дъждът на буря се преструва.
Представям си, че съм Асол:
за кораба на Грин бленувам.

Една, две, три…
Вълни броих.
А другите ще нарисувам.
Брегът далече е, нали?
Не виждам сушата, щом плувам.

А гларусът крещи в несвяст:
„Бъди борец, а не слугиня!
В дълбокото е твоят шанс,
а другото е …само тиня.“

И ето – аз не спя. Греба…
(макар да нямам вече лодка).
Ще кажат другите: „Съдба!“
Но аз избрах си тази клопка.

Сама реших да сътворя
от локвата – море без дъно.
Сама рисувам този бряг,
копнеещ злобно да ме спъне.

Но ето – кораб без платна
зове ме. Вече ще отплавам.
Борбата с бурното море
за друг път мисля да оставя.

 

Морето между Вчера, Днес и Утре

МОРЕТО ВЧЕРА беше търсещо дете,
подскачащо по хлъзгавия пясък
с натъртени, охлузени нозе,
в очакване на приливния тласък.
Надбягвайки се страстно с ветровете,
то гонеше съдбата – да го сгрее,
но ледени са нощем бреговете,
а призрачните камъни немеят.

МОРЕТО ДНЕС изгубена девица е –
разгърдена, безсрамна, неприлична,
флиртуваща с отлитащите птици,
отлъчена от другите момичета.
Тя тича без посока и без цел,
без мисъл за прииждащото утре.
Не помни вчера кой я е проклел
в изгнание самотна да се лута.

МОРЕТО УТРЕ ще е хрисима старица,
притихнала, безбурна и безмълвна.
Ще гали със солените къдрици
и сушата, и сочните й кълнове.
Ще бъде само шепа стъкълца –
отломки от строшените копнежи.
Но други, по-обичани деца,
ще я превърнат в своето убежище.

 

Поетите на времето

Сред отломки от празна епоха изгрях преждевременно,
но намерих събратя, с които съвместно да кретаме.
Безпосочно се реем във времето и носим си бремето –
във война и в примирие все ни наричат „Поети“.

Съчиняваме стихове с пъстра палитра от теми:
и крале сме били, и безвластни, потъпкани роби.
Знаем как да обичаме, въпреки лошото време.
Знаем как и да мразим, когато затворят ни в скоби.

Океанът от злато и власт за душите ни плитък е.
На барут не миришем. И вражески огън не палим.
Не че свърши войната… Но след хиляди глупави битки
оръжейният цирк ни се струва безсмислен и странен.

Ще призная: не сме безпогрешни или съвършени.
Идеален е само часовникът в своята стриктност.
Ала ние сме вечни – напук на линейното време! –
след поредната смърт ще възкръснем чрез своите стихове…

 

Зародиш на живот

Ще вкопчиш ли мен – волен и безгрижен
зародиш на живот преди разсъмване –
в дланта на спомен, който си отива,
в затвора на „преди“, където тъмно е?

Ще вместиш ли мен – тяло без контури
и дух без очертания и форми –
в клишето на притихналата буря,
в оковите на властващите норми?

Дали ще сложиш мен – бездънна сфера –
в стеснения ковчег на правилата?
Светът ми не е лесен за измерване –
широк е за дребнавите квадрати!

 

Присъда

Небето е разпънато на кръст.
Площадът, вече празен и безлюден,
смущаващо размахва своя пръст
над ерата, потънала в заблуда.

А улицата крие смъртен грях:
целувка между влюбени без маски.
Треперят всички куполи – от страх,
че ще приемат жеста им за ласка.

Градът лежи – без намек за протест.
Животът спи – без воля да се буди.
Над нас вали – но този дъжд е тест
дали ще можем пак да се възбудим:

от мократа прегръдка на деня,
от мириса на пролетното чудо,
от капките по крехката стена
на детството с присъщата му лудост…

Но нека спим.
Виновникът над нас –
небето – вече има си присъда.
Площадът – най-прецизният компас
за времето – отдавна е отсъдил:

Тълпите само пречат на света
със своето суетно многолюдие.
Сънят е власт.
И всяка тишина
на робската соната е прелюдия.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Катя Герова – Ако баща ми беше тук

Хубен Черкелов, 5 Долара, Мемориалът на Абрахъм Линкълн, 2014

 

 

В къщата на ужасите
се оцелява само
с хубави спомени
Само с хубави спомени
мога да се завърна там
без да ме е страх и да
поразчистя малко
И ти да ме посрещнеш
заровил нос в куп
избелели снимки.

 

Планини от дрехи, кънки, маратонки,
тротонетка, таблет, даже легло с матрак
Тетрадки и моливи, защото обичаш да рисуваш
И инхалатор
Още си в отделението със сенки под очите
Разстроихме баба ти. По телефона говори
с големи паузи, благодари
Аз в ролята си на благодетелка
Има и други майки – искат да помагат –
емоционално нестабилни
Или по-скоро точно обратното –
реват без да се притесняват
Къде да изпратим торбите?
Ще трябва фургон, гараж някъде
Да ги складираме. Дете,
бясна съм,
Защото не искам повече да рева
И да ми е жал.

 

Скъпо поколение Алфа
вие ще трябва да копаете по-дълбоко
Статус вече е изтъркано
непотребно понятие
Ще трябва добре да се омажете
за живота който ви е отреден
Ще трябва упорито да ровите в бунището
където погребахме Идола жив
и когато го намерите
изтрийте го завинаги от твърдия диск.

 

Африка изглежда толкова близо
Зелените хълмове на Танжер
Всеки ден ги съзерцавах
От моята наблюдателница
Толкова близо сигурно
И на тях им се стрували
Бреговете на Испания
Жадуваната цивилизация
Земята на техните надежди
Затова се хвърлиха
В обятията на тъмните води
Толкова близо изглеждаше
Можеха да преплуват разстоянието
Мъже, които ще търгуват с хашиш
Младежи, които ще работят в парниците
Майка, която ще промени съдбата
На плода в утробата си
Деца, които ще разказват
Деца, които никога няма да пораснат
Обръща ги ледената вълна
През нощта брeгът трепти и свети
С хиляди електрически светлинки
Цивилизацията изглежда вълшебна
И толкова близо, изглежда
че си струва да опиташ
Само дано някой ти подаде ръка
Всеки ден съм на моята наблюдателница
Техно зомби
Вдигам кървясали очи
от малкия излъчващ
студена светлина екран
Не съм сигурна в първия миг
какво си казал пауза
Трябва ми пауза
да се върна в реалността
За радост думите проникват
бързо в съзнанието ми и
успявам да ти отговоря
почти веднага
Замаяна отивам до кухнята
Да си налея още кафе
Прегръщам мимоходом малката
Тя се отдръпва леко
Развалих ѝ видеозаписа
Всяка дума излиза трудно
Разкъсана е връзката с мисълта
Но още по-натоварена е
със смисъл ако не вложим
смисъл в малкото думи
които си разменяме сме обречени
Връщам се към екрана
Само да проверя
Каза ли някой нещо
Пауза
Пауза
Пауза

 

Морето е златно
сребърно
седефено
изумрудено
тюркоазно
а може и да е напълно черно
Морето пее
говори
крещи
трещи
Морето люлее
прегръща
поваля
смазва
поглъща
Морето е с необитаемо дъно
Мъртвите изплуват винаги
на повърхността
и само на плажа поляга
делфинът преситен
с пластмаса.

 

В работническото гето
не те казват чужденка
ако седнеш на пейката
да пиеш бира
с безработните строители
Не си чужденка
ако си купиш месо
от Халал-а на Ахмед
който ще те нарече сестра
Не си чужденка
ако танцуваш бачата
у съседите на Коледа
Не си чужденка
ако децата ти
продават джунджурийки
на площада
с румънските циганчета
Само ще те погледнат открито
Усмихнати до уши
и ще се провикнат:
Далече си от дома, скъпа.

 

Живяла съм в панелка там
напрегнато и тъжно
се разделих с детството
Студа през зимата се помни дълго
Панелката е символ
На несвободата и
на нечовешкото съществуване
Човека премазан от бетона
Праволинейно мислене
И кънтяща мисъл в кутийка
Безкрайно висене на балкона
В опити за контакт
Умопомрачаващо гледане надолу
С идеята за полет
Остъкление
Котка с потрошен гръбнак
Тръби на несъществуващо парно
С последна надежда слагах
Трохи на врабчетата
И спусках с конец
Рисунка за съседите

 

Ако баща ми беше тук
Щеше да смаже враговете ми
Ако баща ми беше тук
Щях да съм отличничка в гимназията,
За да се гордее с мен
Ако баща ми беше тук
Щях да спазвам вечерния час
Когато го изписаха от лудницата
Бях вече пораснала.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Камелия Щерева – Безпосочни облаци

Хубен Черкелов, 5 Долара, Навлизането на Електричеството, 2018

 

 

Десерт

Мислите ни – захаросан тороид,
обкръжават истини,
отдавна изхвърлили себе си
в подкорието на съзнанието.
Тороидът ни – с пълнеж аскеза,
бълбука смирено, отдава,
утаява карамелени ледове –
тънки, прозирни, сияйни.
Срещите – чисто съвършенство,
високи ореоли, ненахапани понички,
заоблени граници…

 

Нулева антропоноза*

В гънките тъмна празнота,
където тялото ти се отрича от докосване,
където повърхнините те заобикалят
в един вечен завой на плътта,
срещащ всички липси.
Там не се докосваме,
за да не заченем времето
и всичките му гниещи тълпи,
и всичките му мъждукащи духове.

*Антропоноза – инфекция, чийто източник е само човекът.

 

Протяжната котка

Фино надробен къщен прах –
златни светулки в лъча на слънцето,
блуждаят лениво в мислите
на онзи вечен следобед на зрънцето,
във вакуума на решенията ни – чистите,
които не взима протяжната котка – никога.
Тих ешарпен нюанс на кафе,
наченато в другата стая, отпито,
просмукало си атомите и молекулите
в капсулата на животите, сбити
в потенцията на разгънато движение
на мустачен косъм от струните,
опънати в сънна песен на сближение.
Безжалостна нежност на птица,
която чурулика в пищността на пролетта,
разпуква клепачите, чезне зеница
в зелените ириси на безброй листа
и спомнят сън-атавизъм
за летене и плуване, и игра на защита
в тъмните кашони на протяжната котка в деня.

 

Митологично

Ще се избълват всичките змии,
ще пропълзят по вертикалите на Аз-а,
със себе си ще вдигнат сол и пръст
и старите им кожи ще пролазят.
Пак ще се слеят всички светове
и миналото ще живеем наобратно,
пророците ще бъдат младенци
и ще провиждат нови старости невнятни.
Поред ще влизаме във сухите одежди,
обхождащи протърканите тъкани,
екран ще са предишните надежди
и в днешните животи ще прозираме.
Ветрове с безброй въздишки,
шумящи из въздушните ни фонове,
ще пеят все беззвучно, носталгични,
вапоризиращи и кондензиращи сълзи и стонове.
Алхимия ще сее смърт и възкресения
и с тайни ще обгръща своя замък,
строен от вечномлади, вездесъщи,
зидари, чоплещи от Философски камък
изобилие от земна твърд с незнайни мощи.
От там ще плъзнат всичките змии –
кундалини, Йормунганд, пък и Апофис,
Асклепий ще ги прави по-добри,
Кетцалкоатъл ще ги вдигне в небесата,
уроборосът ще ги върти
и хипнотично ще флиртува в сетивата.
На тези нишки медиаторни и ярки
ще вържем хлъзгавото настояще
към спомените-съблекла
и тъй ще крачим по света…

 

***

Безпосочни облаци
по върховете на комините.
Ако завършеците имаха интонационен пик,
апокалиптично щеше да е
безфабричното небе, бездимното,
прободено фатално в своя лик.
По тъмните гърла се стича влага,
преглъщането спряло е в ръжда,
останки от ръце разчепкват вяло
разпадащи се дрехи без тела.
А в локвите предходни, от тогава,
оглежда се по тихото усое,
пуфти със устремна забрава
мериносовото стадо на застоя.
И слънцето – безстрастното светило,
с обектите играе си на съд,
присъдата – неконсумируемо красиво…

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Гергана Валериева – Нощ

Хубен Черкелов, 5 Долара, 2019

 

 

Късче мир

Една от многото звездочели нощи
се залюля на люлка от тишина.
Пролетта се кичеше с най-белите си бисери,
с най-бляскавото си злато,
с най-едрите си изумруди.

Онзи блажен миг
на прага на небесните царства на съня
е като късче мир,
забравено от войната.

Сънувам едно сребърно огледало,
набраздено от вятъра,
а в дъното му се къпе един май
от моето минало.
Течното злато на дъха му
се плиска, когато се смее
в някаква далечна звездочела нощ
(една от малкото),
когато сънищата бяха цербери,
а утрото – песента на Орфей.

Сънувам оная точка на несъзримото,
където се преплитат минало и бъдеще.
На дъното на моето огледало
се е утаило щастието
и плаче една върба
от радост.

 

Южна нощ

Вечните кандила на звездите
трептят по черната коприна на небето
като капки течно злато.
Светът лениво мърка
през призрака на една котка.
Не съществува нищо,
освен тая знойна южна тъмнина
и бялата ти кожа, която да ме води
през мъглата на сънищата.

Пясъчните пътеки на всекидневността
се превръщат в белокаменни пътища,
които водят нагоре,
към портите на някакъв далечен август,
сияещ в злато и синевина
като летен ден.

Море, като отрязано с ножици,
разделено на парцели,
изпразнено от магии.
Отвъд границата е дълбокото.

 

Огнените урагани

Огнените урагани
на една странна пролет
пеят в черешовата топлина
на една майска нощ.
Танцуват с полуделите звезди
някъде в небесните светове,
повити в копринения шал
на мрака.

Огнените урагани
на една странна пролет
приспиват малкия лилав еднорог
на моята вяра
и го отнасят в неговото сънищно царство,
където ще сънува
пророческите дъждове
на едно щастливо лято.

 

Нощ

В сумрака на безсънието
се нижат златните камили
от безкрайния керван на звездите.
Цветята свирят по струните на дъжда
и не съществуват за нищо друго,
освен за себе си.

Синевата на небето ще разцъфне утре,
изтъкана от сънищата на безсънните.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Елизабет Йоскова – Ръбът на чашата загледан е във гърлото ми

Хубен Черкелов, 5 Лева (Иван Милев), 2016

 

 

От страх

Забравих как се говори
В гърлото ми складирам тежки ръждясали вериги
Като да си постоянно душен
Усещам вкус на метал
Малка гнойна рана вътре в устата ми

Забравих как се диша
В дробовете ми складирам вода
Като да си постоянно на дъното
Усещам вкус на солено
Малка гнойна рана между гърдите ми

Забравих че съм жена
Че имам уста и гърди
Като да си постоянно нежелан
Усещам вкус на кръв
Малка гнойна рана между бедрата ми

 

Обичам да ме режат

Обичам да ме режат
Да си тръгват без обяснения
Да ме тъпчат с гумените си подметки
Да си гасят цигарите във коленете ми
Да ме скубят да ме плюят
Да не казват чао
Преди да се качат във автобуса
Веднъж един ми каза че отдавна сме приключили а аз не съм разбрала
Обичам да се връщам
Назад към тоя спомен
Остана ей такъв белег
Но няма да кажа къде го крия
Още се уча как да ходя без ръце в джобовете.

 

***

Не забравяйте за помакините
Закърмени с мляко от майките си
Чиито майки пък са ги носили в платно на гръб
Докато са били със сърпове мотики брадви в ръце
От деветгодишни научени да яздят мулета да познават кога тютюна е узрял да палят огън да месят тесто
С коси до кръста, с яки крака и с дребни гърди
Родени в села, дето вече ги няма.
Номадки по принуда.
Когато се трудят носят шарени ризи.
Когато е празник се кичат със злато
Както майките им са ги научили
Пази вярата пази името пази рода пази достойнството
пази дома пази кръвта пази тялото…
Повтарят мантрата на прабабите си.
Пазят я като съкровище.
Не забравяйте за помакините.
Ако не можете да ги познаете
Погледнете пръстите
Със златните пръстени

 

***

Докато хората са по площадите
Ние поим пръстта с потта си
За да не умрем от глад.
Това е нашата позиция
Това е нашата принуда
Това е нашето единствено спасение.
Ръцете ни са черни от катран
Лицата ни – червени като печен хляб
И ние сме до вас
И тайно свили сме ръцете си в юмрук
Но житото е зряло
Слънчогледите навели са глава
Затваряме очи и зъби стискаме
И жилите ни са опънати до край
Защото трябва да работим
Простете ни
Това е данът ни
Да омесим
И да изорем
Защото и без хляб не се живее

 

Ръбът на чашата загледан е във гърлото ми
Краката ми провесени са през прозореца
Направо ми е писнало от жегата
И от отровния ни въздух
Задушаваш ме с присъствието си
Махни си мислите от стаята
Махни си дланите от раменете ми
Махни си дрехите, разкарай се и ти
Вземи си скапаните плочи
И миризливото шише със джин
Отиди във някой парк
Поискай огънче от непозната
Поцелувайте се малко
Престори се че не ме познаваш
Поеми си въздух
Остави и аз да си поема.
Ще ти звънна след около час
Ще ти поискам още вино
Ела с бутилка във хартиена торба
Върни си плочите и празното шише от джин
Хвърли си дрехите на пода
Сложи си дланите на раменете ми
И ми кажи наздраве
Когато съм пияна те харесвам

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Марко Видал – Стихотворения за една привилегирована колежка която за разлика от останалите е на трудов договор

Хубен Черкелов, 2 Долара от Нова Зеландия, Дарт Вейдър, 2017

 

 

Стихотворения за една привилегирована колежка която за разлика от останалите е на трудов договор

На всички работници подкрепящи капиталистическия произвол

I

Надменно пристигаш на работното си местó
Ти нали си на трудов и може да наричаш
Така мястото където служиш
Да го наричаш или да го наречеш? Свършен или несвършен вид
На глагола?
Кажи ми моля те професорке моя
Кажи ми моля те кой вид на глагола да използвам
Нали съм глупаво момче

II

Надменно напускаш работното си местó един час
По-рано нали не обядваш нали не ядеш
Работлива си работохоличка си все заета все
Отдаваща се на другите все неотлагаща задачите си те винаги
Са най-важното без значение дали останалите имаме или не
Работа да вършим

III

Марко знаеш ли какво означава надменен? Хиляди
Синоними мога да ти дам нали съм всезнаеща но
По-добре да ти кажа испанската дума нали си
Глупаво момче

IV

Надменно вдигаш телефона Надменно отговаряш на въпросите ми
Надменно ме придружаваш до миграция Надменно ми напомняш
Че нямам трудово правооотношение Надменно ми съобщаваш че
Ще ми повишат хонорара Надменно ме информираш че възнаграждението ми е прекалено
Високо за бг стандарт макар твоята испанска заплата на обуржоазен държавен чиновник
Да е три пъти по-голяма от моята
Все надута все надменна все високомерена все парадирираща с онази
Кисела физиономия и тази чорлава коса на
Незадоволена но наскоро ебана
Кучка

V

Надменно ме викаш да се кача в твоя кабинет с касичката
Надменно ме каниш да вляза в него Добродетелно влизам
И сядам срещу теб Ти не ме поглеждаш в лице
Нали си заета все заета все ангажирана с работа
Надменно ми разваляш касичката Надменно преброяваш банкнотите
Надменно ме молиш да ги преброя и аз
Надменно затваряш касичката Надменно ме молиш да напусна
Кабинета Ти Надменно задраскваш в тефтерчетото току-що
Свършената работа Добродетелно излизам от кабинета Ти

VI

Надменно ми обясняваш че въпреки ясното трудово правооотношение и
Въпреки осем часовия работен ден
Аз нямам право на трудов а на граждански договор
Нали не са обявили обществен конКУРс за работа
Нали ти си по-добра най-добра за това ти си на трудов
За това ти имаш право на щатна заплата
А пък останалите не

VII

Винаги само ти решаваш кога започва и кога приключва разговорът
Нали ти си на по-висока позиция Нали си на трудов
на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си
на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си
на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си
на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си
на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си
на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си
на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си на трудов си
Ти

Заслужила си си го нали си по-добра най-добра

VIII

Ти имаш собствена тоалетна на етажа
Тоалетна където само влизаш ти и
Чистачката от малцинствата Онази същата дето веднъж те помоли
Да и направиш ксерокопие на личната карта и ти любезно й съобщи
Че на същата улица има копирен център където може да й направят тази услуга
За пет стотинки обаче после се замисляш и си викаш айде да й направя услугата
На жената тя нали е добричка макар че е циганка Ето ти ксерокопието
За нищо

IX

Ти имаш собствена тоалетна на етажа
Заключена тоалетна където само влизаш Tи Няма значение
Че остава само една тоалетна да използват всички останали на етажа
Няма значение важното е че госпожица като теб може да сложи
Гъза си и рошавата си путка върху тоалетна чиния която
Оная мърлява циганка чисти само и изключително за Теб
Ти нали пикаеш парфюм

X

Чудничка работа свършихме!

 

Отворено писмо от Атанаска Тушева до една незадоволена лелка

Аре фащай пътя за магистралата
Че само за там ставаш…

Атанаска Тушева
От Павликени

Знаеш ли какво означава ЕТТ?
Това е испанското съкращение за
Empresa de Trabajo Temporal
На български се нарича
Агенция за временна заетост
Тази агенция е посредник С тях ще подписваш гражданския договор
Така ние като институция избягваме каквато и да е отговорност
Спрямо теб като работник Нали не си работник Работник не си ти
Макар да седиш осем часа на ден на това място и да имаш уж служебен компютър
Така нема да можеш да ни съдиш нали работиш в бг за неква умрела фирма
И на договора ти дори пише че си рецепционист макар да вършиш същата работа на
Auxiliar administrativo като останалите
Тези другите дето се водят на испански трудов договор

Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаша
Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаша
Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаша
Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаша
Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаша
Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаща Испания им плаша

Ама чакай бе момче аз не съм auxiliar administrativo аз съм oficial administrativo
Това е по-висока позиция някак по-официално е по-official ако знаеш английски
Аз съм голяма работа Мен Испания ми плаща

Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща
Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща
Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща
Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща
Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща
Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща Испания ми плаща

Aз понеже съм минала concurso de oposición дори ходих на некви изпити и явно добре
Съм се представила щом са ме взели мене а не тебе
Някак ги минáх после отидох на интервю и ме взеха докато Ти бедно момче на никакво
Интервю не си ходил за тва немаш право на щатна заплата нито на постоянен договор
Заради това Ти бедно момче не се водиш auxiliar administrativo
Заради това Ти не си от тази привилегирована класа
Дето сме ние щатните служители на испански договор
Ние сме los de plantilla
Знаеш какво означава това нали?

Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla
Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla
Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla
Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla
Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla
Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla Ние сме de plantilla

De plantilla сме ние… А ти, бедно момче, никой не си!

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X

 

Юрий Лучев – Виж как глухарчето тръби

Хубен Черкелов, 50 франка, Малкият принц, 2019

 

 

Виж как глухарчето тръби в настъпващото утро
преди да се взриви и боядиса устните ти в жълто
като на млад герой

Виж побега на хиляди треви към дневната им грижа непременно да участват
в което ту се ражда ту загива под крилете
на височинна птица устремена
към свойта гибел Сагарматха

Виж само как се губи в синевата и отново се завръща
по следата да не те изпусне
море или небе в които си играе с участта си
ала и тя не знае точно как летежа свършва
в печален размисъл на някой клон
как всеки порив свършва на въже под някой клон
и как те гледа неотклонно
по курса на вървежа

а ти а ти…
а теб а теб…
и теб и теб…
зад теб пред теб…

приседнал в някакъв клозет
във някаква си тишина сред пустошта
най-сигурното място откъм птици
горчиви сълзи рониш
връз вестници от минали години

Виж гроздовете как слънчево ти се присмиват и предричат
как няма да те има в зимното слънцестоене

как хоризонтът се затяга около врата ти
отнема ти дъха
и бързо съчиняваш тези три последни думи:

поне да беше спрял докато мине влака
поне да бе затворил ония прозорец
и да не бе посичал онзи орех

Виж как сега щастливите се давят
и как вълните ги люлеят и редят приспивна песен
делфините разчесват дъговидно небесата
търсят да ги изнесат на плажа
подпухнали и чистички до бяло
безоки бебета в нозете на смъртта
такива като теб

Морето си пирува и нехае.
Морето се подува.
Морето трупа мазнини за зимата.

как чайките изплитат мрежа през която
времето не може да премине
и остава тук

нека останем с ненаболи бради
нека останем с ненаучени думи
нека останем с вечно млади бащи
нека останем в вечното чудо

като научихме думите, какво казахме???
като невръстни ни носеха на ръце, какво пренесохме???
като измряха бащите ни, проклехме ли се???
като брадясахме, провидяхме ли бога???

Виж как глухарчетата придобиват слух
а дрянът прокървява
бъзакът любопитно те оглежда с хиляди черничеви очи и казва:
на колкото години и да си, умри сега, а не през есента,
когато всичко замълчи
и няма думи за да се опише

Виж как си онзи който със бастуна
издирва признаци на някакъв живот
под шумата която шепне имена
над пресния ти гроб

Вече се вижда мечтания бряг
Вече се вижда изконната липса на цвят
безтелесната скръб вече витае
над несъградени руини
и лози вече покриват човека с мотика
свършват се думите, слънцето гасне без залез
и си тръгваш оттук
и натам вдъхновено поемаш
чудо невиждано в мрак без тъма
вятър без полъх
крясък без гърло
ръка без артерии
артерии без кръв
сол без морета
– и минаваш нататък
Вече си днешният победител:
ден без смъртта ти, смърт без живот.

Накрая си седни на стола, облегни се и издишай

високо над площада почернял
от бели хора.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X