Анна Златкова – Безспорно Данте (и не само той) трябва да се върне

Ивайло Божинов, Close

 

Безспорно Данте (и не само той) трябва да се върне в нашето училище. Но дали не е уместно заедно с него там да се върнат и някои от господата, попрехвърлили на попрището жизнено средата? За да научат например кои грешници в кой кръг на Ада страдат и че има такива, които са осъдени вечно да блуждаят в неговото Преддверие. Но както съветва водачът на Данте, “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” – „Но стига сме за тях ний говорили: / погледай и мини“ (по превода на Константин Величков). Тъй като става дума за онези, които през живота си не са сторили нито добро, нито зло, които поради своето малодушие не са заели никога ясна позиция, се сещам за испанския израз “Ni quito ni pongo rey” (Нито махам, нито слагам крал), с който се изразява неутралност, отказ от ясна позиция. Пълната му форма впрочем, която рядко се използва, е „Нито махам, нито слагам крал, но помагам на своя господар“. Според историците фразата е свързана с едно историческо събитие от 1369 г., което слага край на борбата за трона между краля на Кастилия Педро І Жестоки и неговия полубрат Енрике. В решителния момент, когато между братята се стига до ръкопашен бой, френският благородник Бертран Дюгесклен, който е на служба при Енрике, сграбчва краля и така дава възможност на брат му да му нанесе смъртоносен удар. Все едно кой да е крал – важно е да служиш на онзи, който те е наел. Такъв е всъщност смисълът на фразата. Не е единствената, която гласи едно и означава друго.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 41, септември, 2023, ISSN 2603-543X

 

Владимир Сабоурин – This is the end of the river, all right

Ивайло Божинов, Perestroyka

 

За първи път чух името, което не искам да си спомням, на кандидата за кмет на София на левицата от анархосиндикалист, за когото си спомням с носталгия.

По онова време тя агитираше за прехвърлянето на парите за втората пенсия на родените след 1959-та от частните фондове към държавния. Не разбирам нищо от финанси, но като роден преди 1989-та не го направих. След има няма десет години ще разбера дали съм взел правилното решение.

Пенсионното ми решение обаче, изцяло лично мнение, което не е препоръка за взимане на инвестиционни решения, не ми попречи да се интересувам от нея като профсъюзен деец, май дори й писах на лични да даде текст за списанието, май не ми отговори, зает с реални неща човек, няма лошо.

После я изгубих от полезрението си на занимаващ се с нереални неща литератор, докато не дойде войната – и тя много реално се забори за мир.

Еми това си е краят на реката, нали така.

София не е Камчия.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 41, септември, 2023, ISSN 2603-543X

 

Владимир Сабоурин – Пълномощно

Ивайло Божинов, For the tourists

 

Упълномощавам поета Владимир Сабоурин със следното право във връзка с удостоверяване на мои права, както и всички произтичащи от това действия и процедури:

Да не е български поет.

Всяко действие, което противоречи на това генерално упълномощаване, влизащо в сила незабавно, да се счита за етически укоримо.

Във връзка с горното упълномощавам да ме представлява, отказвайки без изключение участия във всякакви по вид конкурси за поезия и журита на конкурси за поезия на български автори, в чиито статути и условия за участие присъства определението „български автори“.

Да ме представлява пред всички юридически и физически трети лица с правото публично и в личен разговор да опровергава принадлежността ми към българската литература.

Във връзка с горните права да има право да отклонява от мое име всякакви български награди за поезия, присъждани от български институции, държавни и общински, или физически лица.

В случай на спор между мен и поета Владимир Сабоурин правата на упълномощения да се тълкуват изцяло в негова полза.

Настоящото пълномощно е безсрочно и не подлежи на оттегляне поради настъпили необратими събития.

Упълномощител Vladimir Sabourín (подпис)

Към настоящото пълномощно се прилага книгата „Океана и брега който е умирането“, представляваща анкета, която излага детайлно биографичните и концептуални основания за упълномощаването и предстои да излезе от печат през месец юли 2023 г.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 41, септември, 2023, ISSN 2603-543X

 

Добринка Корчева – Теорията на безконфликтността няма да бъде практика!

Ивайло Божинов, The way

 

За да има несменяем Вишински, се е изисквало да бъдат сменяеми, известно как в сталинландия, Ягода, Ежов и Берия.

За огромно съжаление на Путин и на софтпутинистите във и извън властта у нас това е невъзможно в чист вид в съвременна Европа.

Но е възможно в хибриден – уния на постчекизма с постолигархизма.

Като всяка престъпна уния, тя демонстрира, че „съюзът е нерушим“ и вечен, но пробойни съществуват, и още как.

Където е тънко, там се къса.

Усилията по задълбочаването на тези тънки места ще доведат до пукнатини, а усилията за задълбочаване и разширяване на пукнатините – до трещене по шевовете на целия“ нерушим“.

Прочее, да търсим тези места, скрити под бронята и мантията на суровата непробиваемост и обвити в лицемерната теория на безконфликтността.

Но дори и в Рая са заложени въпроси и конфликти. Какво остава за местата, отдалечени и по място, и по време от него…

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 41, септември, 2023, ISSN 2603-543X

 

Златомир Златанов – Отаку

Ивайло Божинов, For the tourists 1

 

Тук  се водя по записките на един американски блогър, Джъстин Мърфи, когото следя отдавна. Той пише за една книга на японеца Хироки Азума, изд. през 2009г. Otaku: Japan’s Database Animals.

Постмодернизмът промени начина, по който консумираме и оценяваме медиите. Известно е, че постмодернизмът е дефиниран от Лиотар в “Постмодерното състояние” (1979) като “недоверие към метанаративите”.

Подтекстът е, че вече не е възможно да се консумират медии (съответно изкуства), сякаш те имат някакъв по-голям смисъл. Може да четете роман и да мислите за големи идеи, но в крайна сметка всичко се разсейва, освен приятното или назидателно преживяване, докато четете романа. Докато през XIX в. една наистина силна книга би могла да окаже причинно-следствено въздействие върху създаването на революционен политически лидер, тъй като книгата и младият човек резонират заедно в една по-голяма социална история. Днес това е отминало.

Това е феноменът на постмодерността.

Според Азума хората са развили нов начин на потребление на медиите. Новият начин на консумиране на медии е започнат в началото на 80-те години на миналия век от една специфична японска субкултура, известна като отаку. Отаку са затворени хора, които по същество отпадат от масовото общество в полза на обсебващи медийни интереси (обикновено свързани с анимация, видеоигри и компютри). Азума твърди, че отаку се радва на нов стил на медийно потребление, който той нарича потребление на база данни.

Потреблението на база данни включва непосредствено лично удоволствие или оценка на специфични художествени елементи в дадено произведение – без да се обръща внимание на нещо по-голямо, дори не задължително на произведението “като цяло”. Тези емоционално компетентни елементи се наричат moe-елементи. Moe е жаргон на отаку за чувства на привързаност, породени от медиите. Трябва да мислите за moe като за атомната единица на емоционалния резонанс, свързан с всяка конкретна художествена информация (тази усмивка тук, тези очи там). Ако едно ухо или една шапка привличат вниманието ви и ви карат да почувствате нещо, тогава ухото или шапката могат да бъдат описани като moe-елементи.

Въпреки че сме загубили способността си да вярваме в големи разкази, все още можем да си представим всички възможни мое-елементи в една по-голяма база данни. За отаку самата база данни се превръща в обект на изследване и привличане.

Отаку се занимава с практики на изброяване, категоризиране и “разчитане” на всички различни moe-елементи в дадено произведение. След това се създават нови произведения чрез пренареждане на мое-елементите, взети от базата данни.

Базата данни няма трансцендентно значение, но предоставя почти безкрайно пространство от възможни пермутации. Базата данни предоставя не толкова смисъл, колкото огромно пространство от параметри за емоционално резониращо сътворчество. По този начин потреблението на бази данни е явление, което е тясно свързано с други постмодерни медийни формации, за които вероятно сте чували, например фендъм, фенфикшън и културата на ремикса в по-широк смисъл.

Азума  сравнява два различни наратива, Mobile Suit Gundam (1979) с Neon Genesis Evangelion (1995). В първия случай феновете са обсебени от историята, от това как ще завърши тя и от целия специфичен, затворен свят на Gundam. С други думи, те са инвестирали в един дискретен, грандиозен разказ. Но феновете на “Евангелион” не се интересуват от специфичния свят на “Евангелион”. Те се интересуват само от основните променливи величини на дизайна на героите, които каталогизират, класифицират  и ремиксират.

Преходът към потребление на бази данни дори променя начина, по който корпоративните медийни играчи печелят  пари. Gundam има няколко добре познати продължения, всички от които са подчинени на един голям разказ.  Evangelion видя много вторични разработки, но не и продължения. Вместо това се появиха “възстановки” или нови филми, разказващи историята по различни начини, както и много ремиксирани стоки – от игри до еротични телефонни карти. Всички те бяха много далеч от оригиналите. Според Азума “Евангелион” всъщност е бил просто сбор от информация без разказ, който той нарича “грандиозен не-разказ”. Големият не-разказ е в основата на голямо разнообразие от това, което той нарича малки разкази, или просто лични отношения към определени смесици от мое-елементи.

Тук прекъсвам Джъстин Мърфи, за да припомня друго деление на постмодерните наративи, въведено от Фредрик Джеймисън. Моделите отново са два – пастиши и шизофренна темпоралност. Ще си послужа с български автори, които не съм чел подробно, а само съм разлиствал в обществената библиотека, където работех.

Такива като Русков пишат  пастиши в културата на ремикса, което не означава, че не са оригинални автори, а такива като Господинов – грандиозен не-разказ в стила на шизофренната темпоралност – най-известният пример е Борхес с неговия разказ как Кафка с появата си създава своите предшественици или прекурсори, които не са съществували дотогава. Това е известен похват и във философията, и в психоанализата, Фройдовата Nachträglichkeit, afterwardness, après coup, няма да се спирам на  това.

При Господинов ясно личи феномена отаку, той  окуражава читателите да се вмъкват в неговите текстове със собствени истории, да му съдействат за сътворчество или краудсорсинг, в някаква съблазняваща сфера за пост-авторство, като в същото време разгръща авторското си право в мърчъндайс – неговите текстове подлежат на анимация, аудиозапис, филмиране, както и продажба на отделни мое-елементи, меми, брандове, холограми, реклами.

Такъв корпоративен играч е и Стоичков, отдавна шлифован в рекламния бизнес със собствен бранд и артикули, автобиографични книги и т. н.

Същото и при Русков, макар и не в тези размери, неговите текстове също се възпроизвеждат в спектакли и филми.

Тук аз също си служа с отаку модел, пиша за книга на японец, която не съм чел, служа си с брандовете на двама български писатели, чиито текстове познавам съвсем слабо, а контекста на заглушените от тях автори, техни  връстници не познавам съвсем.

Но все пак си заслужава да бъда злопаметен, тъй като дебютиращата четворка, в която се числеше и Господинов, започна с Българска христоматия, където всеки от тях пародираше определен автор, един от които бях аз. Ще оставя настрана психоаналитическия подтекст как синовете се разправят с Името на бащата, но още тогава бях казал на пародиращия ме  Й. Е. , че Господинов е новият  Н. К., един голям покоен поет, който открито демонстрираше желанието си да получи Нобел, казах му, че и останалите от четворката приличат на еди-кои си, за да стигнем до натрапливото повторение Wiederholungszwang в литературния му вариант и т. н.

Злопаметен съм още защото Господинов преди време бе заявил в несъществуващия сега вестник Култура,  че след Иван Цанев  няма нищо в българската поезия, докато не са се появили, познайте кои.

Опит за пренаписване на литературната история? Но по логиката на отаку тя вече не съществува като голям тоталитарен текст, само малки разкази, където удобно са се инсталирали такива като Господинов, които с по-късна дата изведнъж ще се превърнат  в литературни великани, тоест тоталитарни величия, как така?

Всъщност те не вършат друго, освен да демонстрират, че техният афродизиак е по-атрактивен от този на предишните поколения, пресечната точка между наслаждение и кастрация, но всъщност кенсъл-култура в действие, както се изразяват сега. Или на жаргона на психоанализата – негативен трансфер. Изличители на имена, според израза на Светлозар Игов.

Колкото до Стефан Цанев, когото забелязах веднъж да иронизира Господинов, а сега се е загрижил да го предпази от неприятните български неща, той защо не се разрови из американския или някой друг туитър или фейсбук, за да види какви гадости се крият в т. н. артистичен свят,  и тогава набързо ще забрави предиката „български”.

Мръсотията е повсеместна. И имат нахалството да говорят за дълбока държава, вместо за дълбоката гадост в себе си. Също като примера на Витгенщайн, с който се стреми да уязви психоаналитичния метод, който трансформира изречението  Никой няма в стаята във  В стаята e господин Никой.

Няма никой в дълбоката държава, освен господин Никой, който се изнизва незабелязано. Imperceptible – важен термин от речника на Дельоз.  Imperceptible relationships with imperceptible people. Или чисти беседи между дзенбудисти, за които съм писал преди години. Да е забелязал някой това? Именно, незабелязано. За да се оформи новия прайд на гладните лъвчета в животинско отаку.

Да сте забелязали психоанализа в бълг. литература? Не, само противно лигавене.

Чашата окончателно преля, когато в един и същи момент двама писатели, И. Г. и Г. Г., издигнати от анонимни обществени комитети, бяха приети за член-кореспонденти на БАН  (разбирате защо маркирам с инициали, тези негодници не се шегуват и по перверзната логика на Nachträglichkeit  могат да се окажат съдебно изрядни – може би и разбирате,  че съдебната реформа тук не е възможна другояче, освен в неолибералния си вариант ).

Вбесен съм, защото тук вече не става въпрос за творчески заслуги, а за пари на данъкоплатците.

Единият вече бе предупредил публично, че който каже нещо срещу него, значи му завижда. Кой?  Господин Никой с мозък колкото на едно врабче.

Това е дълбоката държава на дълбоките несъществуващи разкази на отаку. С неразказана история при това

Както и да е, по-важното е друго.

Анализът на Азума сякаш предполага, пише Джъстин. че отаку са били само първите предвестници на една всеобща промяна. Това, което се е случило първо с отаку, в крайна сметка ще се случи с всички нас. Потреблението на бази данни ще става все по-широко разпространено, тъй като все повече хора ще откриват в това екзистенциално решение на постмодерното malaise./неразположение. Освен това може да се очаква, че аспектът на базата данни ще се засили дотолкова, доколкото технологията ускорява различните иновации, базирани на базата данни. Иновации,  разбира се, е любим термин от неолибералния жаргон.

Ако смятате, че Азума е прав, и след това наблюдавате появата на исторически нов тип база данни – блокчейн или разпределена счетоводна книга, която по случайност включва автоматизирано фискализиране на записите в базата данни – какво бихте направили,  пита Джъстин Мърфи.

Бихте създали 10 000 анимирани портрета, всички от които преувеличават един специфичен японски мое-елемент, за който се знае, че е силно афективен за много хора (напр. огромни стъклени очи), и варира с десетина други мое-елементи, които отличават различни видове социални групи, и след това публикувате базата данни с мое-елементи с удобен интерфейс за филтриране и сортиране.

Разбира се, „мое” може да се замести с меми, хаштагове, холограми.

В  Щатите или другаде това е развито много по-силно, примерно един Milady project, със съответните социални послания и меметически стратегии. Но не се ли върши същото тук в мрежите, Фейсбук, Туитър, Тик-ток?

Това наистина е нова консумация не на текстове, а на база данни.

Самите писатели злоупотребяват с подобна консумация и мърчъндайс, без да го съзнават, с мъка удържайки своето авторство, сами причинявайки си компромати, като пишат не-разкази в стила на отаку и в същия стил  преследват литературни награди като закоравели корпоративни играчи.

Майната им на големите разкази, метафизики, дълбок смисъл, научни теории, нали парадигмите им се менят постоянно, свят на-всичко.

Социалните съобщения и меметичните стратегии на отаку съзнателно насърчават желанието за ремиксиране, свързано с потреблението на бази данни. Ето защо ценностната система на този модел е акселераторска и пост-авторска. Няма компонент “интелектуална собственост” и кражбата се насърчава. Всичко е проектирано така, че да увеличи максимално площта за ремиксиране.

В прочутите си лекции върху Хегел Кожев казва, че в края на историята сме изправени само пред два избора: Анималност, което е американският избор, или снобизъм, което е японският избор. Според Азума първият етап на отаку е бил снобски. Отаку е виждал консумацията на база данни като по-просветен и изтънчен начин да се справи с безсмислието на света. Те заемат цинична позиция, в която знаят, че всичко е безсмислено, но тъй като знаят, че е безсмислено, тяхната заучена благодарност към базата данни може да се почувства като още по-героична.

Снобският отаку в крайна сметка би отстъпил място на анимализирания отаку просто поради естественото нарастване на капиталистическата ефективност с течение на времето. Тъй като пазарът става все по-интелигентен, той може да генерира произволен брой moe-елементи, които да задоволят всяка възможна мечта, и резултатът става наситен и доволен, анималистичен отаку.

Отаку, казва Азума, се интересува само от определен вид информация. Те ще разговарят страстно с другите дотолкова, доколкото разговорът генерира информацията, от която се интересуват. Но те също така животински се оттеглят от разговорите, щом желаната информация престане да тече. Още веднъж, това е акселерационистка, мрежова социалност par excellence.

Това не е ли обичайната гледка днес навсякъде, заобиколени от персоналните си устройства, как  консумират своето отаку като част от  сандвича си, пардон своята идентичност.

Всъщност класацията между снобско и животинско отаку е аналог на това, за което знаменито се е произнесъл Бенямин, цитирам приблизително – всяко изобретение на цивилизацията е същевременно варварско.

(ще бъде продължено)

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 41, септември, 2023, ISSN 2603-543X

 

 

Ваня Вълкова – МОЛ Дупница – преди и сега

 

Автобусът пристигна. В Дупница заваля дъжд. Винаги, когато идвам да снимам, в този град вали.

Отивам до сградата на Младежкият дом и минавам през центъра, покрай реката. Едно мокро и много мило, рижо куче с дълги уши, явно изоставено от ловна дружинка или разхождащо се свободно в града ме последва и много съжалих, че нямам нещо да му дам. Дори не успях да го погаля, защото то неочаквано и бързо продължи по улицата покрай реката, а аз оставах да стоя на светофора.  

И видях нова градска изненада.

Разрушаващата се изоставена от години постройка на МОЛ Дупница беше променена.  Сега видях монолитната стоманенобетонна конструкция на спасения от изоставяне и разруха мини Мол, започнат, на мястото на градската баня, през далечната 2007 (https://citybuild.bg/news/stroiat-malyk-dupnitza) с идеята търговският център да отвори врати през 2009. В нет-а може да се прочете, че инвеститор е бил фирма ,,Ивкони“ ООД  и е трябвало да вложи 10 мл. лв. (https://www.betaconst.com/bg/project/7/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB-%D0%98%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8–%D0%B3%D1%80-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 ) А времето минава и откриване няма. Нищо няма, само въпроси. Години наред, аз отивайки до Дупница минавах покрай останките от започнатия търговски оазис, но само трите дупки в бетона, хвърляха овални сенки, ако имаше слънце, а ако валеше приличаха на три водопада.

Сега сградата на полуготовият МОЛ е най-веселяшкото, смешновато и контрастно цветно петно в центъра на града. Наподобява на метнат върху плочки шарен пешкир в баня с реминисценция на стената на Рилския манастир ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Rila_klooster.jpeg )  или малка захаросана къщичка, детска играчка-лакомство увеличена стократно.

Отново прочитайки в интернета, една фб публикация от 30 април 2019 на общественика от Дупница Николай Табаков и разбирам, че той е задал 8 въпроси на община Дупница, безуспешно позовавайки се на Закона за обществената информация, и пита за злощастната сграда която се строи 20 години. Кога е издадено разрешение за строеж; на кого и кой е собственика и дали е удължавано; кой е възложител. Но поучава САМО ЕДИН ОТГОВОР – имота е частна собственост и понеже той не е собственик не може да му се даде отговор. 

( https://www.facebook.com/855809321199924/posts/2129305640516946/ ).

Никъде нямаше табела с информация за разрешителното на строежа и др. подробна информация. Но нищо чудно няма. Напълно нормална ситуация за бананов република или държава оплетена от мафиотски пипала. В беззъбата обществена реалност на мутренските години в които чалгаджийската шумотевица на мутрафона Слави Трифонов, подплатена с руски пари,  успиваше и методично преминаваше мозъците на умни и глупави, на образовани и неграмотни. В бг или отвъд границите.  

Та сега МОЛ-а започва да придобив плът, облече се в нова хавлия за баня. Нали е построен на терена на бившата обществена минерална бана. През 2020 година обс  Дупница се съгласи да продаден търг  8 кв. м за трафопост на фирма ,,Ивкони“, която строи мола. А собственик на същата фирма е бившият депутат от ГЕРБ – Дупница Ивайло Константинов. Той продава старата баня в центъра на града на Ивайло Константинов и двамата, години наред уж обновяват града и строят МОЛ.

Вече 20 години се стои сградата на МОЛ-а, а сега на последната крива е фирмата на В. Караилиев. Обикалям сградата, гледам и заснемам. След дъжд цветовете са избистрени и светят по-ярко. Та МОЛ-а засиява в цялата си захаросана хавлиена фасадна обвивка. Години наред нещо не се строи, години наред гражданите в Дупница се възмущават от ,,грозното недостроено чудовище“, направо останки от динозавър край реката и най-сетне градския център се сдоби с търговски център. Говори се за укрепване бреговете на реката и за покриване на река Бистрица, минаваща до Мола и спортната зала, за да се построяване на паркинг върху нея.

https://4vlast-bg.com/archives/551595

https://4vlast-bg.com/archives/446637

–––

И двете кучета които видях в дъждовният ден тръгнаха в различни посоки.

Тръгвам си от града.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 40, май, 2023, ISSN 2603-543X

 

Воя Марчеза – Руските участия на българските интелектуалци

Моника Попова, Рисунки

 

Изключително се радвам, че „Свободна Европа“ откликна на проблема с руските участия на българските интелектуалци в разгара на тази страшна война. Статията е написана от Катерина Василева и Татяна Ваксберг, и е действително „нюансирана.“ Последно се обсъждаше покрай поведението на Манол Пейков спрямо младата журналистка. За мен е много интересно да наблюдавам процесите с човешкия капитал в българските медии и политика. Засега не се различава от това, което беше през 90те. За да стане един журналист звезда или „обещаващ“ на Запад му се дава време и възможност за изява. В България всичко става в съкратени срокове, което фрустрира и процеса, и звездите. Искам да дам един съвет на медиите и конкретно на „Свободна Европа“, които между другото единствени реагираха и разбраха важността на това, което се случва. За истинската журналистика трябва инстинкт не само за злободневност, но и за хоризонта, в който конкретното събитие се разполага, и големите редактори и автори го имат. В статията липсва един много важен детайл и това е издателството Поляндрия. Детайлът липсваше, защото ако присъстваше, щеше да постави Жанет 45 и Георги Господинов в много по-сериозно положение. Защото Поляндрия е свързано с капиталите на Якунин, важен путински олигарх от кръга Озеро. Когато някой направи breaking news, но след това не му се дава кредит, това е пример за лоша журналистика. Надявам се в ЖФ на СУ да учат студентите бъдещи звезди, че когато се впуснеш по следите на едно разследване, е нужно да го изследваш цялото и докрая, и да даваш необходимия кредит на източника. В случая историята започна след моите усилия да разбера що за независимо, по думите на Красимир Лозанов, е издателство Поляндрия. Надявам се и да ги учат как се прави разследване, защото това е валутата на журналистиката. Спестяването на детайла с типа издателство, в което излезе книгата на Георги Господинов премести акцента на статията, чиято цел, според мен, просто беше да се даде думата, с право, на главния герой, но „нюансирано.“

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 40, май, 2023, ISSN 2603-543X

 

Добринка Корчева – От Народния театър трябва да се уволни съветофилията!

Моника Попова, Рисунки

 

На спасителите на Европа

Свято място празно не остава.

Очакваме обществено, подчертавам, обществено, а не партийно-правителствено обсъждане, какъв паметник да се постави на освободената от „каменния гост“ с автомата площадка.

Моето предложение е на героична Украйна, която спасява цяла Европа от путинизма.

Победата е близо!

 

В България неизвестното за известните много трудно става известно, а неизвестното за неизвестните – веднага става известно.

Редовият българин, дори критикуващ Режима у нас и в Русия само в кухнята, светкавично се превръща от безинтересна персона в оперативно интересен обект.

/Разбира се, една „сива мишка“ едва ли ще критикува точно това/.

Биографиите на тези „обективно интересни персони“ започват да се трупат на етажи по бюрата на отговорните лица в службите.

А техните агенти са навсякъде, и то изобщо не нелегално, тоест, уж нелегално, в частните фирми, но по силата на закон, наложен в последните години от управлението на Борисов и ко/терия/.

В България по закон от отдел на ДАНС се наблюдава Следствената служба и съдът.

Обикновено тези агенти са от отдела за вътрешна сигурност в самата ДАНС, който излъчва участниците в хибридните поръчки: за частни лица, но с интереси, представяни не като лични, а като държавни.

Но у нас почти целят свят на социалното е хибриден: в икономиката е същото – реалните собственици и хората, на чието име се водят фирми и компании, далеч не съвпадат.

В медиите ситуацията е особено нетърпима, защото те налагат частно-груповото като национален приоритет.

Липсата на конкуренция им развързва още повече ръцете, но зашива устите на журналистите.

Те са се отказали да формулират въпроси, които предварително са неглижирани като неподходящи по равнище на задаващия ги на важността им.

„Има кой да ги поставя, има кой да ги решава, а когато и едното, и другото липсват, значи, има защо – тук традиционно се поклаща глава и се сочи към тавана, и няма надежда. Тук е така“.

Най-малкото, което можем да направим, е да не слушаме тези мантри, които нямат място в календара на XXI век.

Нашата упоритост, нашите искове, нашата съпротива, не е сигурно, че ще сътворят чудеса, но че ще отместват стрелките в правилната за демократизацията посока, мога да се закълна.

 

От Народния театър трябва да се уволни съветофилията!

По тази логика неуважемият „господин директор“ може да посегне и на длъжността „главен драматург“ – а на нея в Народния театър са били Яворов и Лилиев.

Но Морфов също не е режисьор с ясна политическа позиция срещу Путиновия Режим, защото дълги години бе гостуващ режисьор в големи руски театри, и то след 2000-ата година, когато операция“ Наследник“ монтира задълго във върховната власт в РФ малкия човек с мания грандиоза от Пето управление на КГБ.

Но съветофилията е стара болест на Народния театър.

Главен драматург там например допреди няколко години бе потомственият съветофил Георги Борисов, а един от директорите му пък – вече покойният Павел Васев, бе на ръчно управление на руския олигарх Денис Ершов, също представил се в Господа без време, съпруг на руска субретка, който лобираше за постановки по пиеси на руския драматург Евгений Гришковец.

Няма ги Васев и Ершов, няма го и Гришковец.

Ще доживее ли сегашното поколение българи, ако перифразираме другаря Леонид Илич, до истински политически ангажиран спектакъл на сцената на Народния?

Например на някои пиеси от репертоара на разгромения със сила от Путин Театър док в Москва, който направи потресаващи по автентичност и сила постановки за политическите затворници на Кремъл и за големите протести на Блатния площад в Москва от 2011/2012 г.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 40, май, 2023, ISSN 2603-543X

 

Владимир Сабоурин – За лицедейството и революцията

 

 

Гледах филма за Навални. Общо впечатление: добър документален филм. Филмът за Вапцаров и „Изкореняване“ на Костадин Бонев ме научиха да ценя жанра, на който доскоро не бях обръщал внимание. Научиха ме, че главен герой на добрия документален филм, митологичният му герой е ландшафтът.

Не съм се интересувал от Навални, за първи път го гледах като нашумя разследването му за двореца на Путин. И от пръв поглед не го харесах като човек, като държане, тази необоснована неприязън от пръв поглед, която е също толкова истинска или подвеждаща като любовта от пръв поглед.

Израсъл съм с русначета, между 6 и 16 години те бяха мои съученици или по-скоро аз бях техен съученик чужденец. Навални от пръв поглед не се вписа в иконографията на първите ми детски обаяния от руските лица.

Филмът ми обясни защо не го харесах от пръв поглед. Неговото лице е от епохата на ТикТок, моята иконография на руските лица е застинала в епохата на черно-белите снимки. Колко елементарно и глупаво от моя страна. Силно ме впечатли как се вписва във форматите на социалните мрежи, как прави дубли пред смартфона, как се консултира с дъщеря си за видео, което прави за ТикТок.

Спонтанната ми реакция спрямо Навални е била на стар провинциалист, който за първи път попада в Москва и е поразен от лицедейството на жителите на мегаполиса. Всъщност никога не съм бил в Русия, но предполагам, че така бих се почувствал при среща с млад московчанин.

Филмът беше с бели английски и жълти украински субтитри. Навални, семейството му и екипът му често говорят на английски. Журналистът от български произход Христо Грозев също говори на английски, понякога превключва на по-лош от английския му руски, доста объркващо езиково. Това допълнително ме затрудняваше, защото от началото на войната слушам само руския опозиционен Ютюб и съм превключил изцяло само на този език.

За филма е много важно, че реалните му персонажи играят себе си или буквално актьорстват, провеждайки разследването, за да разобличат агентите на руските тайни служби, отговорни за отравянето. Алексей и Юлия с децата си Даша и Захàр също играят във филма своя семеен живот.

Работата по разобличаването на агентите използва това онагледяване на разследването със закарфичените снимки, свързани с разноцветни конци, познато от кримките, което ми напомни за „Мементо“ и „Красив ум“.

Винаги съм се питал как разследващите журналисти се предпазват от пропадането в параноята на обектите, които разследват. Филмът много силно представя тази бездна на „легендите“ на агентите, над която се надвесва смеещото се лице на Навални. Но руският ландшафт казва друго.

Любимият ми ландшафт от филма е гледката от птича перспектива на панелките на Новосибирск. Любимото ми и решаващо документално познание е за забравените и отрязани като с нож протести в Русия отпреди войната: тълпите протестиращи, замерваните със снежни топки тежковооръжени полицаи, отделни посягащи им с голи ръце момчета, живите вериги от хора, съпротивляващи се на разкъсванeто и поединичното си завличане в арестантските автобуси, крещящите „позор“ и „не ни е страх“.

Къде е тази Русия? Все по-убедително ми се струва обяснението на Владимир Пастухов за изчезването й след успешното превръщане на зараждащата се гражданска война в империалистическа.

Филмът документира задушаването на една зараждаща се руска революция в „руския мир“ на империалистическата война.

Горко ви, миролюбци, вие предадохте революцията.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 40, май, 2023, ISSN 2603-543X

 

Илиян Семов – Фейсбук постинг, предизвикан от критична публикация

Магдалена Уанли

 

Фейсбук постинг предизвикан от критичната публикация на млади антифашист(и)ки във връзка с провеждането на Луковмарш

Балканска Република му е майката… и бащата де… и всичко останало, което не можем да съберем в двете категории… обаче, който не се съобразява с това или се опитва да игнорира историческите факти, много трудно може да претендира, че не е част от безкритичната, конформистка (и да, банално, но вярно – националистическа) „масовка“, обладала и обладаваща любимата ни тАратория. Всички „българеещи се“, независимо от това, дали се самоопределят като либерални, консервативни или радикални в политически смисъл (и да – нерядко също и като безвластни!), съучастват на равни начала в онова патрипатоподтисническо свободофарсово псевдополитическо представление „Отечество“, фриволно разигравано на апартейдовата сцена, която мнозина от нас познават (и коравосърдечни, продължават да припознават!), като „родината, изписвана с голямото Бъ“ – тази фантасмагоретнически и етиконечестиво конструирана, реално невъзможна, но практически реално съществуваща злАрена за подли инициации, на която всеки и всяка, а също и всяко от нас, своевременно и още от най ранно детство бидехме и биваме прилъстени и прилъстявани – без любов, но с обещания за омраза!

Но,

идеализъм не търпи полвинчатост, а изисква смелост и саможертва – самоотвержено себеотрицание дори – или, както е казал не само Доналд Тръмп: Балкан фърст, Бългерия секънд! Таратория ще бъде свободна, ще бъде!

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 39, март, 2023, ISSN 2603-543X