Ние самите

Нова социална поезия е името на скъсването със статуквото на корпоративното срастване между академия, пазар, спектакъл и литература. Без автономност спрямо тези сили няма заслужаващ името си авангард.

Редакция

Ваня Вълкова
Венцислав Арнаудов
Владимир Сабоурин
Йоанна Златева
Катя Герова

Периодика на списанието

5 броя годишно, ISSN 2603-543X

Контакти

[email protected]

Фейсбук профилите на редакторите

Ваня Вълкова, Венцислав Арнаудов, Владимир Сабоурин, Йоанна Златева, Катя Герова

Официална Фейсбук страница на Нова социална поезия

Фейсбук Група на Нова социална поезия

 

Списание „Нова социална поезия“, ISSN 2603-543X

 

НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ

Венцислав Арнаудов, Юмрукът, 2018