НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ.АЛМАНАХ
АНТОЛОГИЯ 2016 - 2018
ИСПАНСКА АНТОЛОГИЯ
АНГЛИЙСКА АНТОЛОГИЯ
ФРЕНСКА АНТОЛОГИЯ