1октомври 2020 г.

РЕЗУЛТАТИ-НОВАТА МОДЕРНОСТ

Селекцията от първото издание на новия конкурс на сп. ,,НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ‘‘ ,,НОВАТА МОДЕРНОСТ – визия и текст, слово и образ, значение и форма“

приключи на 30 септември, 2020 г.  

Във всички категории излъчихме по едно 1-во място и едно 2-ро място.

Основната идея на конкурса беше съвременен прочит на модерността в постмодерния обществен климат и намиране на пресечните точки между словото и визията.

Конкурсът беше отправен към хора на словото и визията.

За избраните фаворити в кат. СЛОВО списание ,,Нова социална поезия“ ще предостави включване на авторите в брой на електронното списание и в бъдещ книжен алманах, който НСП издава периодично.

Избраните артисти ще бъдат поканени за художник/фотограф на предстоящи броеве на списанието. Селектираните творби ще бъдат представени в онлайн изложба в пространството на списанието.

Списанието и поканеното външно жури имаше удоволствието да разгледа различни творби в категориите и техните подкатегории:

РЕЗУЛТАТИ ПО КАТЕГОРИИ

СЛОВО

ПОЕЗИЯ

1-во  място не се присъжда

2-ро място Ясен Василев

Стихотворенията – Втора природа / Не мога да се разпозная в тези тела

Отличени:

Валентин Попов / Нона Цекова

Стихотворения

ПРОЗА

1-во  място не се присъжда

2-ро  място не се присъжда

Отличена:

Зоя Христова 

Разказ – С бащина любов

АРТ КРИТИКА

1-во място Иван Сухиванов

Tекст – Арто – драматургът на радикалната утопия

2-ро  място не се присъжда

СЛОВО +ВИЗИЯ

1-во място Вероника Цекова

2-ро място Петра Марино (Цветелина Панова) / Галина Йотова

Наградени работи

ВИЗИЯ

1-во  място не се присъжда

2-ро място Ния Пушкарова

Наградена работа (видео арт)  

Отличени:

Мадлен Банчева (рисунка) / Маргарита Русева (фотография)

Наградени работи

ОСНОВНО ЖУРИ

ВИЗИЯ

Камен Старчев (художник, CGI векторна графика), жури за рисунка, дигитална графика, видео арт

Мариана Сарбова (архитект, художник, фотограф), жури за рисунка, смесена техника и фотография (без реклама) жури за фотография, видео арт

Ваня Вълкова (художник, поет), жури за рисунка, дигитална графика, видео арт, арт критика

СЛОВО

Добринка Корчева (поет, преводач и журналист), жури за философски текст и арт критика

Жана Дамянова-Асса (философ, семиотик), жури за философски текст и арт критика

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЖУРИ

Христина Василева (камерна певица, поет)

Владимир Сабоурин (поет, филолог, историк на културата и литературен критик), в качеството му на гл. редактор на сп. „Нова социална поезия“


НОВАТА МОДЕРНОСТ – галерия

https://vimeo.com/419824708
НИЯ ПУШКАРОВА / Социална изолация май, 2020 – кратко видео https://vimeo.com/419824708

………………………………………………………………………………………………………………………………

VeroniKA TZEkova (Вероника Цекова) / проект за СЛОВО+ВИЗИЯ
Erdbe (de)
(бг. земя/наследство)
инсталация, картон, дърво, стъклен цилиндър, вода
Наградата е за серия проекти, изследващи границата между словото и визията
wintERDEpresсion (de)
(бг. зимна депресия/ПРЪСТ; ЗЕМЯ)
Ръкопис върху хартия, въглен, пръст, дървена рамка, стъкло
Дизайн за голямоформатна инсталация

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Petra Marino (Цветелина Панова) / проект за СЛОВО+ВИЗИЯ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мадлен Бочева / рисунка / проект за ВИЗИЯ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Галина Йотова / Particular _G_Y / фотоколаж / проект за СЛОВО+ВИЗИЯ

……………………………………………………………………………………………………………………………….