Мика Сийминеен – Кѫдѣ отивахте глупаци

Вероника Цекова, „KonsumENTEN” (de)
(бг. потребители / ПАТКИ), дигитална графика, 2020

 

 

Кѫдѣ отивахте глупаци
Слѣдъ
Брадати дебелаци,
И козли крҍсливи,
Съ души крадливи
Слѣдвайки
Тайни и явни содомити?
Така минаватъ днитѣ
Прѣхода не свършва
Но грабежътъ продължава
Вий мълчитѣ
Да признаетѣ
Въ душитѣ ваши
Смелость нѣма,
Че сгрѣшихте страшно.
Всичкитѣ надежди
Тамъ умрѣха
На сивитѣ площади
Въ прахъ и дъждъ
Свѣтлината
Въ каря на тунела
Азъ видѣхъ…
Видѣхтѣ я и вие…
Показа
Срѣденъ пръстъ
Изпънатъ въ цѣлия си ръстъ…

М.С. 03.12.2018

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 26, януари, 2021, ISSN 2603-543X