Grupo Barbaria – Робин Худ в гората на капитала

Ния Якимова, Скали 1, 2018 г., 180/86 см, акрилна боя, хартия

 

Публикуваме този текст, написан през август 2019 г. за списание Salamandra nº 23-24, в контекста на дебата дали е възможно или желателно да се избяга от капитализма, да се живее в неговата външност, като радикално предложение за живот и борба.

 

I

Докато пиша тези редове, Амазонската джунгла гори.

Но всъщност, тя никога не е преставала да гори.

Всъщност, поредицата от пожари, които биха тревога през август 2019 г., е просто пожар, който се разгръща от десетилетия, опустошавайки всички кътчета – географски или не – които се мислеха за безопасни от капитала.

Робин Худ остава без гори, в които може да се крие.

 

II

Още от самото раждане на капитализма виждаме появата на съпротива срещу тази система. Понякога тази съпротива се изразява във фронтална битка, в други случаи в опити за бягство. В трети, някое бунтът оставя след себе си форми на сдружаване, които функционират едновременно и като убежище, и като подготовка за предстоящите битки. Всичко това е част от същото стогодишно движение, което се ражда спонтанно от почвата на това общество и в което човешката общност се бунтува срещу стоката.

В зората на капитализма – XVI и XVII в. – ще видим смъртта на половината европейско население, заедно с десетките милиони смъртни случаи от колонизацията на Америка и, като компенсация, засилването на търговията с роби в Африка, което добавя повече от единадесет милиона души, прехвърлени в Новия свят през следващите векове. Но XVI и XVII в. се характеризират и с разпростирането на социални бунтове, които варират от революцията на германското селячество до хлебните бунтове в Андалусия и Неапол, от бунтовете на руското селячество срещу установяването на крепостничеството до началото на Фрондата във Франция; цяло движение, което намери своята кулминация в Английската революция и комунистическите стремежи на най-радикалните му течения.

Докато половин Европа лумва във фронтална битка срещу налагащата се система, друга част от същото съпротивително движение се бори в периферните зони на зараждащия се капитализъм. Ето как Карибите станаха място за сдружаване на буканиери и бегли роби. Така се ражда и Киломбо де Палмарес в бразилския северозапад, издигнат в центъра на бунта на африканските роби, или Братството на братята по крайбрежието, съставено от пирати и заселници, изгонени от Еспаньола и във война с испанската империя [1]. И двата процеса, в Европа и в тези региони, са тясно свързани и са част от един и същ глобален процес на конституиране на нашата класа, на нашата бореща се общност.

 

III

Това, че общността е единственият начин, по който човешкото същество може да се бори срещу капитала, не е идеологическо или морално предпочитание, а просто необходимост, факт: изправен пред свят на атоми-индивиди, сблъскани помежду си, както самите стоки се сблъскват помежду си на пазара, бунтът възниква като възстановяване на нашето социално същество срещу онова, което ни отрича. Когато говорим за класа, говорим за тази общност, която се появява като социална сила в своята борба срещу търговските отношения и тяхната мизерия. Когато говорим за комунизъм, говорим точно за това стогодишно движение – с прекъсвания, да, но упорито.

И все пак, да говорим днес за класа и комунизъм не изглежда да е на дневен ред. Самата идея за революция е отричана все по-често, било защото не би била възможна пред лицето на капиталистическата катастрофа – вече е твърде късно – или защото дори не би била желателна – международната, универсална революция не е нищо повече от буржоазна идея. Това отричане се случва по същото време, когато е очевидна неспособността на капитализма да предложи каквато и да е форма на бъдеще. В автоматичната си лудост капиталът изхвърля огромни маси труд, създава излишък от население, което се натрупва в огромна глобална фавела, разлага всички връзки на общността, ненаситно консумира – без значение кой ще пострада – средствата за съществуване, които планетата предлага на всички видове. Но тогава, ако революцията не е възможна или дори не е желателна, какво ни остава?

 

IV

Напредъкът на капитализма през следващите векове унищожава киломботата и пиратските острови. Той също така унищожава остатъците от предкапиталистически отношения, които успяват да оцелеят при доминирането на стоките. Понякога го правеше фино, с обещания за свобода и просперитет в индустриалните градове, а друг път беше по-директен, докарвайки цели семейства до глад, докато успее да те отдалечи от земята и общността ти в търсене на мизерна заплата.

Както и да е, разменната стойност трансформира обществото по неин образ и подобие. Възникна правото и с него демокрацията като единствения начин – човек за човека е вълк – да регулира отношенията между отделните атоми в постоянна конкуренция. Идеята за еманципация беше узаконена, превръщайки се в въпрос за правата на гражданите. Стойността на труда беше узаконена като справедлива, за да се утвърди достойнството на наемния роб. Семействата ставаха по-малки и къщите по-затворени в себе си, компоненти на блокове-кошери в безкрайните пипала на града. Също така беше премахнато разделението между града и провинцията, така че селските райони да се превърнат във фабрика за храни и суровини, докато градът правел симулации на природата в златни клетки, които наричал – по абстрактен начин, както всичко в рамките на логиката на капитала – зелени площи.

Стойността не е икономически факт, а е тотална социална връзка, която обективира, фрагментира, легализира и комерсиализира всеки аспект от човешкия и природния живот. С развитието на капитализма, с неговото експроприиращо движение и неговата атомизираща логика, тя също разтваря всички форми на стабилна общност, вкоренени в земята.

 

V

Ако революцията не е възможна или дори не е желателна, единственото, което ни остава, е измъкването. Напусни този свят. Предлага се да се местим в провинцията, да окупираме или да купим парче земя, да се намери малка общност, с която да устоим на колапса по най-добрия начин [2]. Също така се предлага да останем в града, да създадем мрежи за подкрепа, да окупираме сгради и социални центрове, да рециклираме храна, да установим кооперации в самоуправащите се пространства или, ако това не се получи, да изкарваме прехраната си с леки престъпления.

И двете неща са част от офертата на измъкването. Тогава – според предпочитанията – се вземат за пример киломботата и пиратските острови, селските общности и социалния бандитизъм, кооперациите, съюзите и сдруженията от началото на работническото движение и те се сливат в същия мит: този на Робин Худ, приютен в горите, защитен, за да не бъде открит или пленен, и дебнещ, в очакване на подходящия момент за удари, които да обърнат ситуацията; във всеки случай, става дума за отделен-и-измъкващ-се Робин Худ, оттеглил се от социалната еволюция.

Всъщност има и нещо друго. Робин е уморен от хората. От друга страна, в гората може да прави каквото си иска: да поддържа градината си, да танцува с боядисано лице около огъня или да дава под наем биодинамичната си колиба в Airbnb, за да си осигури някой доход. По този начин Робин култивира жизненоважния си проект с голяма морална хигиена и упорства в своята индивидуална същност. Защото независимо дали е пиратски остров, кооперация, съюз или скуaт на самонастаняващ се, неговият специфичен проект в крайна сметка остава автономен и се превръща в самоцел. Тоест, когато Робин отива в гората, всъщност той все още е извън нея. Той продължава да се утвърждава като атомизиран индивид на капитала.

Офертата на измъкването изразява нещо ценно: необходимостта да се скъса със социалните отношения, доминирани от стоката, и желанието да се възстанови истинската човешка общност. Проблемът е, че го прави чрез раздяла. Тя лишава от общността, породена от формите на борба на нашата класа, и захвърля тази борба, или в най-добрия случай я превръща в бъдеще, откъснато от настоящето, бъдеще, към което човек винаги има известно подозрение. Следователно, идеята на измъкването взима нашите непосредствени интереси – условията на живот, които ни позволяват да възстановим, пък било то отчасти, нашето социално същество – и ги отделя от нашите исторически интереси: революционното прекъсване, насочено срещу господството на стоката и държавата. Тогава, по един или друг начин, ние сме ориентирани по посока управлението на нашата нищета, по посока управлението на стоката и нейния начин на живот: по този начин идеята на измъкването попада в реформизма на ежедневието, в управлението, тъй като пълната трансформация – антропологическа – на революцията е отказана и се потвърждава трансформацията на индивидуалните отношения в този свят [3].

И не случайно, правейки това, всяка идея за универсалност в крайна сметка се изоставя. Заключена в локализма, идеологията на измъкването отрича всяка възможност за истинска глобална човешка общност. Той отрича интернационализма, ограничавайки се с отделни действия на солидарност с борбите на други локални територии. Вместо да мислим нашата съпротива като част от едно и също общо движение, което е само по себе си международно – както капитализмът е международен – я мислим като за острови в архипелаг, които в най-добрия случай се разпростират малко по малко, докато бреговете им се докоснат.

 

VI

Но капитализмът отдавна е изгорил всички гори. Както при другите форми на социална демокрация, измъкването разчита на реалните нужди, но им дава фалшив отговор. Невъзможно е да се оттеглим от този свят. Единствената общност, която се противопоставя на придвижването на капитала, е самата общност на парите, и всички останали трябва да се адаптират към нея, ставайки част от нейната логика – или в крайна сметка трябва да умрат.

Тъй като не е възможно да се избяга от капитала, измъкването се оказва изправено лице в лице със собствените си духове. То възпроизвежда съществуващите взаимоотношения – с тяхната конкурентност, сексизъм, индивидуализъм – и в крайна сметка залага на форми на икономическо оцеляване, които се оказват типичната капиталистическа експлоатация, но интериоризирана в идеята на самоуправлението [4]. Когато измъкването покаже, че то е всъщност задънена улица, или се примиряваме, или търсим по-смислена алтернатива. Ако нищо не може да се промени, ако от капитала не може да се избяга, то може би тогава неговото (демократично) управление от държавата започва да акумулира смисъл. Ако социалните отношения не могат да се променят от малката общност, може би голямата държавна общност със своите укази и органите на реда би могла да има някакъв ефект. Накратко, измъкването и институционалната политика са две страни на една и съща монета.

Така че измъкването е невъзможно. Капитализмът обаче се основава на съществено противоречие: в своята ненаситна динамика той преминава всички граници, отрича всички нужди на онези, които експлоатира, и точно поради тази причина единственият начин, по който пролетариатът може да оцелее, е като се изправи срещу тази експлоатация. За разлика от други класови общества, в които статуквото може да се запази в продължение на хилядолетия, капитализмът в своя постоянен растеж предизвиква реакция.

Една искра – и всичко започва.

Не е задължително то да е причинено от най-тежкия натиск или най-лошата ситуация. Вярно е, че праговете на търпимост може да са много високи, ако социалният мир, от една страна, и репресиите, от друга, натежават. Понякога е капката, от която чашата прелива: тогава възниква социално огнище, бунт, който едновременно отрича този свят и утвърждава форми на общност, връзки на солидарност между непознати, идентификация отвъд всички граници и езици, на еротика, въображение.

Изневиделица. От социалния мир, самотата, индивидуалното оцеляване, постоянната конкуренция, атомите-граждани, до които ни свежда капиталът, биват йонизирани, срещат се в обща структура с възпламеняващ електрически заряд: отричането на този свят и утвърждаването на друг, нов са неразделни; общността и борбата съставляват неразделна цялост.

Поради това, стигне ли се до поражение, тази общност на борбата се разлага. Без съмнение, продължават да съществуват мрежи на солидарност и дискусии, които се опитват да съхранят част от това, което е било изживяно. Съществуват и структури на революционните малцинства, които ще трябва да направят равносметка на поражението. Но нашата класа е с цезури и това е така, защото единствената общност, която може да устои на напредъка на капитала, е тази, която радикално го отрича, а за да го отрече, за да отрече господството на разменната стойност, общността няма как да не се задълбочи и разпространи в международен план – в противен случай ще бъде победена. Ако революцията не дойде или пък дойде, но не победи, общността на борбата ще се потопи отново в атомизацията на капитала до следващата атака.

 

VII

Няма вече джунгла, в която да се крием.

В същото време възможностите ни за еманципация са много по-големи, отколкото в миналото: за разлика от киломбото, изгубено в джунглата, или острова насред океана, борбата на нашата класа се случва – все повече и повече – като глобално явление и е насочена към реализацията на международна човешка общност.

Докато има човешки род, ще има и съпротива срещу настъплението на капитала. Докато има съпротива, ще има сблъсъци. Докато има сблъсъци, ще има спомен за научените уроци, процес на учене, нов бунт, който няма да се препъне в същите камъни, нарастваща универсализация на борбите. В този процес нашата класа се превръща в партия.

Всичко това няма нищо общо със съзнанието на определени индивиди. Революцията е не само възможна и желателна, но и неизбежна: тектоничен факт, природен феномен. То ест, естествен.

Нашата борба е единствената гора, която капиталът не може да обезлеси.

 

Grupo Barbaria

 

Превод от испански език: Марко Видал, редакция Владимир Сабоурин

Оригинална публикация: http://barbaria.net/2021/07/02/robin-hood-en-el-bosque-del-capital/?fbclid=IwAR1oEHLeqs-TStXI24Q_vlmPMiV_yrLxoSgjt3nBXbhjyvtU6sCOQAzqUks

Допълнителна литература (на испански език):

[1] Para más información sobre estos dos fenómenos de lucha, cf. Rodrigo Vescovi: «Bucaneros y quilombos: Comunidades de resistencia en América durante el siglo XVII», disponible en periodicoellibertario.blogspot.com/2018/02/bucaneros-y-quilombos-comunidades-de.html

[2] Para una crítica a la idea del colapso del capitalismo, cf. nuestro texto: El decrecentismo o la gestión de la miseria, disponible en barbaria.net/2019/06/09/el-decrecentismo-y-la-gestion-de-la-miseria

[3] Al mismo tiempo, al caer en el gestionismo y reducirlo todo a las relaciones presentes, se evita tener que enfrentarse a la problemática de la revolución y, por tanto, de la dictadura del proletariado. Para una reflexión sobre este punto fundamental a partir de la experiencia histórica, cf. «Sobre la revolución y contrarrevolución en la región española (VII): Conclusión y balance» en nuestra página barbaria.net/2019/12/31/sobre-la-revolucion-y-contrarrevolucion-en-la-region-espanola-vii-conclusion-y-balance

[4] Cf. Cuadernos de Negación, nº 12: «Crítica de la autogestión». Disponible en cuadernosdenegacion.blogspot.com/2018/11/nro12-critica-de-la-autogestion.html

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Общество
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Венци Арнаудов – Българското комунистическо обяснено за деца

Ния Якимова, Самочувствие, 2019 г., 145/108 см, въглен, акрилна боя, хартия

 

1. В пристигането на Симеон участва целият апарат на Държавна сигурност отпреди 1990. Това, за което не се говори много и често са никаквите му отношения с лидерите на политически екзилантските български общности след 1944, връзките му с Москва и отказът от уговорката да се яви на изборите през 2001 със СДС.

2. Връщането му трябваше да помете, и го направи, антикомунистическата енергия в България, през националистическия сантимент към “царя”. Това разбира се е подпомогнато от анемичното управление на Костов, който отне ключови фасети на прехода: отварянето на досиетата, лустрацията, ангажираща реституция (не просто връщане притежания на родове, в които имаше вече три поколения комунисти), приватизация чрез привличане на западни инвеститори и големи, прозападни, инвестиционни проекти. Вместо това допусна руснаци и техни тукашни проксита в сектори, свързани със сигурността (Лукойл)л

3. Връщането на Симеон създаде фалшива картина на “заедност” и “истинско българско начало” събрани символически в “Царя” и укрепени от завръщането на “юпитата”, всъщност деца на втория ешалон комунистически функционери, които трябваше да покажат, че България “има сили” за свой път. Това беше първият голям политически инженерен успех на Държавна сигурност.

4. Към този момент БСП, въпреки вътрешното си разчертаване от различни, вече формирани, лобита, изглеждаше способна да бъде конкурентна при избори и да доминира, чрез Държавна сигурност, втория, по-съществен план на българската политика (генерал Любен Гоцев, Ахмед Доган).

5. 30 години след 1990 много неща са различни:

  • Доган се еманципира окончателно;
  • БСП е трудна за организационно удържане, поради значително нарасналия ресурс на лобитата и ясното предпочитание на Москва към някои от тях (Гергов). Не по-малко важно е, че генерационният й ресурс започна да се изчерпва.
  • Дясното, след няколко разпадания, се раздели на СДС и доминирани от Костов формати, в които персонално и исторически “комунист” не е мръсна дума.

Има ГЕРБ. Борисов, в началото на политическата си кариера, изглежда като компромисна фигура между Берлин и Москва и много негови ходове потвърждават това (най-значим е избирането на Румен Радев за президент, когато ГЕРБ стъписа с най-неизбираемия кандидат Цецка Цачева). Нарушаването на баланса между Москва и Запада в България започва към 2015, когато, макар и през трусове, Ердоган направи партньорството си с Путин невъзможно за пренебрегване. За САЩ това беше нова ситуация и България се оказа най-добрата възможност за преначертаване линиите на стратегическо сдържане. Формализирането на новите отношения САЩ-България стана чрез подписване на Рамката за стратегическо партньорство (Strategic Partnership Framework | U.S. Embassy in Bulgaria (usembassy.gov)), документ, който Борисов не допусна да бъде обсъден, за да не дразни част от електората си, а Радев избягва, за да не добавя към лъжата, че е “натовски генерал” и впечатлението, че ще изпълнява всичко от него без значение какъв генерал мисли, че е. Това беше друга грешка на Борисов, защото подцени ресурса на руснаците да се противопоставят политически на изграждането на американска военна инфраструктура в България.

6. “Събитията” от миналото лято изненадаха със своята интензивност, но само тези, които не следят “малко по-голямата картина”. В нея има поне:

  • Координационен център на НАТО във Варна;
  • Вече платени американски изтребители за Българската армия;
  • Учения на НАТО в Черно море;
  • Спряла програма за F-35 в Турция;
  • На няколко пъти екстрадирани руски шпиони от България;
  • Преследван от прокуратурата Божков;

При тази картина Русия реши да мобилизира всичко, което има в България, а то не е малко. Докато ИМВ са директна артикулация на невъзможна за интегриране в сегашното БСП комунистическа фракция и са директно използвани, участието на ДБ по-скоро озадачава, доколкото, като част от ЕНП, твърдят не просто евроатлантическа, а антируска ориентация. Протестът им можеше да се състои във всяка от предходните години, доколкото управлението на България не помни бляскави моменти срещу корупцията. Те обаче избраха да поискат своето повече срещу Главния прокурор, отколкото срещу Борисов, за да не бъдат притискани спонсорите им. Жалкото е, че Прокопиев и останалите не са далеч нито от комунизма, нито от Държавна сигурност и изглеждат като театрална трупа на десни ““юпита”. За тях е лесно да посочват към Борисов като „естетически нелеп“, но истинският проблем с него е миналото му, а в него ДБ и ББ са смущаващо близко

Борисов не поиска от самото начало на протестите да каже какво всъщност се случва, защото лесен начин за раздяла с руския сантимент в България няма. Но пък не разбра, че никой няма да му даде време да измисли как да я направи.

7. Трифонов е може би второто най-голямо инженерно постижение на Държавна сигурност. Той отбелязва опита на Москва да налага руските интереси тук през комбинацията от лява партия, БСП, и масови популистки формации като ИТН. И възрастовата група на гласувалите за ИТН и образователния им ценз показват, че изчислението не е зле направено. Номерът е приблизително същия като с “царя”, но с много по-малък символен ресурс. Пак ще се чува за “експертността” и за “завършилите на Запад”, за да се постига онази “неутралност” спрямо политическото и корените му, която винаги е устройвала комунистите в България. Те обичат да говорят за “нормалност”, когато са иззели всичките й ресурси. Никое царско déjà vu не е случайно. Все пак нека не забравяме, че ченгетата се мислят за артисти, но в най-добрия случай въображението им е на хора слезли от планината.

Това ще е важен опит руската многобройна колона в България да убеждава Запада, че управлява България делово и според договореното, докато зад завесите ще дискредитира НАТО и предоставя на руския шпионаж оперативна свобода.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Общество
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Уолъс Стивънс – Тринадесет начина да видиш черния кос

Ния Якимова, Няма тема, 2016г., 145/108 см, въглен, хартия

 

Съвременната поезия

Поезията на мисълта е в акта на откривателството
достатъчно за хората. Не винаги от нея са очаквали
велики открития преди: сцената не се променяла; а повтаряла
всичко по сценария.
После театърът се променил
във нещо друго. От миналото му останал само спомен.
Поезията трябва да е жива, да разбира езика на мястото.
Трябва да гледа през лицето на днешни мъже и да се срещне
с жените от нашето време. Да се мисли за война
и да намери това, което е достатъчно за хората,
да изгради нов етап. Да се построи нова сцена
оставайки на сцената
и като ненаситен актьор поезията бавно и
с медитация да произнася думи, които се чуват в ухото,
в най-деликатното ухо на ума, да повтарят
точно това, което невидимата публика иска да чуе, при звука й
да слуша не пиесата, а самия себе си, да изразява
емоцията на двама души, като тези двамата
да слеят емоциите си в едно. Артистът е
метафизик в тъмното, опъва струната
на един инструмент, усуква жилавата струна, като ти дава
звуци, преминаващи през внезапни озарения, изцяло
плод на ума, поезията няма право да е по-ниско,
а отвъд това – тя не желае да се издигне.
Трябва
да бъде намерено удовлетворение за каквото и да говори: и може
да е за мъж на кънки, за жена, която танцува, за жена
която разресва косите си. Стихотворението е акт на мисълта.

 

Тринадесет начина да видиш черния кос

I
Сред двадесет снежни планини,
Единственото движещо се нещо
Бе окото на черния кос.

II
Бях с тройно съзнание,
Като дърво
На което кацат три черни коса.

III
Черният кос се премяташе в есенните ветрове.
Това бе малка част от пантомимата му.

IV
Мъж и жена
Се сливат в едно.
Мъж, жена и кос
Се сливат в едно.

V
Не знам кое предпочитам,
Красотата на звуците
Или красотата на намеците,
Как черният кос си свирука
Или тишината след това.

VI
Ледени висулки замрежиха високия прозорец
С варварски рисунки.
Само сянката на черния кос
Прелиташе насам-натам.
Настроението
Следваше тази сянка –
Неразгадана тайна.

VII
О, мъдрецо на Хаддам,
Защо си въобрази златни птици?
Не виждаш ли черният кос
Подскачащ в краката
На жената за теб?

VIII
Аз знам неочаквани звучни размери
И ясни, неповторими ритми;
Но знам, също
Че черният кос е замесен
В това, което знам.

IX
Когато моят черен кос отлетя далеч от погледа,
Очерта границата
На един от многото кръгове.

 

Превод от английски Илеана Стоянова

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Томас Грейвс – Старите са като поети

Ния Якимова, Скали 2, 2018 г., 145/108 см, акрилна боя, хартия

 

Старите са като поети – известни,
покрити с такава светлина.
Ние не можем да ги видим,
само тяхната слава.
Те питат „на колко години?“
Чуваме името на стария човек.
Но не виждаме мечтата на този златен ум.
Те мечтаят. Светът се предава.
Старостта е мила.
Силни и заети в средата на живота,
съжаляваме старите, но старите се радват.
Мечтаят някъде. Ние, младите, сме тъжни.
Несигурността виси над израза на любовта.
Младите преувеличават.
Те са изправени пред безмилостните звезди отгоре.
„И ти ще остарееш“,
казва отдалечеността на звездите.
Поетът не се съгласи,
мечтаейки на кратко разстояние.

 

Превод от английски Мирослава Панайотова

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Теодора Танева – Ти си добър

Ния Якимова, Скали 1, 2018 г., 180/86 см, акрилна боя, хартия

 

Паралелна реалност

Фрактална ли е структурата
на съдбата?
виждам холограма
в небето –
минава край мене
Ангелът на смъртта
и с намигване казва
„Не сега,
не сега.“
едвам се откъсвам
от непреодолимото му сияние
и въздухът отново
загорчава
в дробовете ми

2019, май

 

за който няма
да доживее пролетта
зимата е безкрайна

 

Първо те обезчувствяват откъм студ
и после те пускат
да плуваш
в студените водовъртежи на греха
сладко е да се въртиш
но ти си като плоча с песни
която има край
всичко е записано –
и песента и времето –
предначертан живот
блажени са чийто живот излезе
извън предначертаното
защото който чертае бъдеще
чертае само гибел
бъдещето на живите
е невидимо за мъртъвците

Първо те обезчувствяват откъм студ
но съвестта ти
не могат да отнемат

2020, август

 

Ти си добър
и делата Ти
всеки ден изплитат
милиарди гирлянди
от милост
Ти си
и те моля само
украси и мен
с милост
бих ти била вярна
до края на дните
но ме е страх човек съм
Господи! само ме прегърни
завинаги

2019, юли

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Слава Костадинова – Посоката

Ния Якимова, Път, 2020 г., 214/135 см, фотошоп

 

Посоката

Пътя има винаги една посока.
Даже когато го объркаш,
продължи направо.
Всеки опит да се върнеш
и намериш пътя,
който си объркал
е губене на ценно време.
Всяка нишка –
която си прекъснал,
даже да я вържеш,
ще остане белег
и отново там ще се прекъсне.
Пътя има само една посока,
достатъчно е да я знаеш.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Ружа Велчева – Тази изпечена курва историята

Ния Якимова, Магичният изток, МАЙМУНА – чувство за хумор и богата душевност

 

Сиво утро

Сивото утро
бавно се свлича
по стръмните стъпала на деня
в този дом
огромен
пренаселен
и тъжен

В панелните клетки
една до друга
една над друга
всеки е самотен по своему
всеки е нещастен по своему –
пенсионерката с трите котки на партера
многодетното семейство от втория етаж
шивачката с вечно схванатия гръб от петия
бледото студентче от мансардата най-отгоре

Вслушва се сивото
лепкаво утро
в тишината зад заключените врати

Панелите поглъщат болките
клетвите и надеждите

Никой никого не познава
Никой никого не чува

Всеки заключен
в собствен затвор
без хоризонт
за отмяна на присъдата

До живот
До живот

Вавилонска кула
на дните

Не се чуват
Не се разбират

Самота и безнадеждност
Присъда без срок
носи сивото утро
в Н-тия панелен блок

 

Не бях

През моя дълъг живот
не успях да се вместя
в матрицата
на истинските поетеси,

Не можах да обуя
елегантните им обувки

Не се обличах само в бяло
Не носех фамозни шапки
Не красях устните си
с еротично червило
Не прикачах примамливо селфи
към всеки стих

През дългия си живот
носех протрити дънки
и евтини кларкове

Бях уморена жена в командировка
Бях мъжко момиче
Бях майка с две скъпоценни цветя на гърдите си –
син и дъщеря

Обичах
Страдах
Прощавах

И в откраднатите мигове
между командировките
и домакинските грижи
пишех своите несресани
полунощни стихове
не със златно перо

С кръв от сърцето си

 

Насаме с Ботев

Войводо,
моля те,
не тръгвай .
земята родна
ще е мащеха за теб!…

Знаеш,
обесиха Апостола
и страшното бесило,
черна въпросителна,
крещи „Народе ???“…

Затова земята българска
крие,
пази неговия гроб,
да не го навестяват
фарисеи и предатели.

Патриоти със лоясали стомаси
и съвест
морят Султана
с руйно вино в механите

Треперят за животеца си
пресметливо –
смъртта оставят
за награда
на комитите,
за лудите глави

Поете,
моля те,
не тръгвай!

Душата ти е
бременна със огнен стих
и песни

Жив си ни нужен!
Моля те,
не тръгвай!

Страхливци и предатели
отдавна леят
куршум
за гордото ти чело,
за да легнеш като Апостола
в безимен гроб

Не тръгвай!

 

Тази изпечена курва историята
чупи задник
на дясно и ляво
полите й
призрачни
замитат
стари рани,
лъскат угодно
лицата
на псевдогерои,
предатели
и злодеи
звънът на сребърниците
мие
трие
съвестта й
клиентите щом са доволни
покрива истината
в пазвата си

Тази продажна курва
историята
руши
с пискливия си глас
мостове
държави
и традиции
забърква
фактите
в казана на годините
и щедро ръси
прах
във жадните очи
на простосмъртните

Тя винаги си ляга
с богопомазаните
За нищите остава
само прах
и безсилен гняв…

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Милко Стоянов – Живота е начин на употреба.

Ния Якимова, Магичният изток, КУЧЕ – ред и справедливост

 

Живота е начин на употреба.
Жорж Перек

Внимавай какво си купуваш, защото после трябва да си вземеш рестото.
М.С.

Ако няма куповачи, няма да има и продавачи. Ще има охранители на залежала стока.
М.С.

Дойде търговеца на съвести
и предложи размяна,
съвест – срещу
статукво и добър живот.

Дойде търговеца на илюзии.
Демонстрира своите
свещени крави
и усмивките на живеещите с тях.

Дойде молитвеника на лицемерите
и заговори за
пухкави облаци,
лична вина и несъваршенство.

Дойде лелката на превземките
и разказа истории
за провали и величие,
по ценносната система на клюката.

Дойде каката на огаждането
и предложи да направи мехлем
с всички съставки,
който пожелая.

Дойде деволчо и каза:
Избирай, ези или тура!
Какъв е смисъла?
Му казах.
Ти ще хвърлиш
каквото си пожелаеш.
Избирай.
Кресна той.
Е добре, избирам калъч.
Ето ти калъч.
Каза деволчо и хвърли монетата.

Извинявай слизести, но аз имах
в предвид друг калъч, този калъч си е твой.

 

Бедните запълват празнотите
с предмети и сюжети за щастие.
Богатите познават крайностите
и се радват на чудото живот.

 

Плача предизвика завистта.
Завистта предизвика залеза.
Залеза предизвика светулките.
Мрака нахрани светулките и предизвика пожара.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Мариян Гоцев – Момичето при входа на старата църква

Ния Якимова, Магичният изток, ГЛИГАН – преданост и галантност

 

Мишка която влиза през гърба ви

единственият вестник, който чета
са празните места в салона
какво унижение – да си скучен
само успоредните прави не се пресичат
в евклидовата геометрия

Пролетариите – сребърен прах върху чашите
а тя е наше дете
ще я водим в гората с много обич
преди да я оставим на вълците
всеки трябва да бъде оставен на вълците
за да остане със себе си
където има вълци
всичко е хубаво

 

Момичето при входа на старата църква

Може да се види
Ако понечиш да влезеш
Седи в прахта
Като ангел пазител

Пита ме
Какво ядеш
Хляб
Дай ми от твоя хляб
Вземи го всичкия

Бог е добър казва
Запали една свещ за тебе
Запали една свещ за мене
И Бог ще даде

Как е хляба питам
Мозък! Хляба е мозък!

В храма има кръщение
Не може да се палят свещи

Седни там на сянка и чакай
Сочи ниския каменен прозорец
Нямам време да чакам

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Марион Колева – Стихове на индианските народи пиароа и гуахиро

Ния Якимова, Магичният изток, ДРАКОН – жизненост и стабилнос, десен

 

Стихове на индианските народи пиароа и гуахиро

*
Чисти памук морето-майка,
отделя семената за нови кълнове,
разлъчва вълните от облаците,
тласка ги с вятъра.
И този полъх на морското сърце
е като дъха от гърдите ми.
*
За мъжа, който чака
е предназначена луната;
слънцето – за кануто,
което пресича реката,
а за всички хора
от цялата джунгла
е водата;
но червената пеперуда
е за Мерика.
Мерика, която събира юката
и пече питките касабе.
Мерика е луна,
слънце,
вода,
пеперуда.

(Откъс от стихове на индианците пиароа и гуахиро. Вторичен превод от испански на откъси от книгата „Хора от джунглата“, б. пр.)

 

Аз питам

Аз, Незахуалкойотл, питам Създателя:
Нима наистина живеем с корени в пръстта?
Нe завинаги в земята,
но само за малко тук.
Дори ясписът се похабява,
златото се чупи,
короната от пера на кетцал се разнищва.
Не завинаги сме в земята,
но само за малко сме тук.

Незахуалкойотл, ацтекски принц, XV век

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 30, септември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138