Владимир Сабоурин – Мерджанов пасион: медитации върху „Ремисия“ на Ивайло Мерджанов

 

Германският социолог Никлас Луман твърди в книгата си Любовта като пасионна страст, че никога не бихме се влюбвали като модерни индивиди, ако не съществуваха моделите на любовните романи, романтическите комедии и лириката. Той говори, разбира се, за романите на ХVІІІ век и историческата семантика на кодирането на любовта, легнала в основата на модерната ни чувствителност – романтическите комедии и лириката са моя фриволна добавка. Тази фриволност става обаче смъртно сериозна, както казват немците, ако я приложим към дебютната поетическа книга на Ивайло Мерджанов. Любовта като пасионна страст е генералният бас на Ремисия (2016).

В поезията на Мерджанов незаобиколимата тъга на обичащия е страст или по-точно страсти в изходния раннохристиянски смисъл на страстите Христови. Точно поради това тя не е мимолетно – в основата си хедонистично – състояние на консуматорското съзнание, а скръб с атемпорален трансцендентен хоризонт – „Тъгата е завинаги”, както гласи заглавието на първата част на Ремисия. И това в поезията на Мерджанов не е фигура на речта, мисълта или пазара, а непоклатима теологическа доктрина в един неподслонен от обич свят.

Лириката на Мерджанов е трансцендентална с една буквалност, от която сме отвикнали и ни плаши. За последен път исторически тя проблясва в Химни на нощта на Новалис, след което бива погребана под седиментите на буржоазния интериор, и затова стиховете на Мерджанов могат да ни се сторят безсрамно романтични, недопустимо романтични. Но това не е тривилиазираната романтика на всичко де що е лирика на буржоазния интериор. Имаме пред себе си една оголена до костта на тленността на всичко човешко Friedhofslyrik, гробищна поезия, която може да понесе ранноромантическата концептуална тежест на картините на Каспар Давид Фридрих, вдъхновявали по немско екстремистите на любовта от Новалис през Хьолдерлин до Клайст.

Любовта е черната птица от безутешна картина на Фридрих, в която истината, доброто и неразрушимостта на духа в буквалния теологически смисъл на думата се конфронтират с трансцендентално неподслонения свят на модерността. Както птицата от корицата на Ремисия, така и ключовото стихотворение „Каспар Давид Фридрих” сигнализират за една кота на поетическите води, при която отдавна е залята и отнесена от приливната вълна всяка лирика на буржоазния интериор – лириката, която сме свикнали погрешно да наричаме „романтична”. При Мерджанов терминът романтизъм възвръща изконния си радикално антибуржоазен смисъл, чийто екзистенциален вътък е екстремизмът на любовта като самозаличаване/самовзривяване/самоослепяване.

В Ремисия отсъства думата „ремисия”. Книжното тяло не само не обяснява, не онагледява, но дори и не назовава поименно заглавието си, което съгласно Уикипедия е медицински термин, идващ от латинското remissio („намаление”, „отслабване”) и означаващ „период от развитието на дадена болест или клинично състояние, през който човек или е свободен от симптомите си, или те са овладени и проявите им остават относително стабилни с течение на времето”. Поезията на Мерджанов е кайросен момент от развитието на българската лирика с нейното упорито, граничещо с клинично състояние, жилаво нежелание да скъса с лириката на селскобуржоазния интериор, – мигновено състояние на пробив към дълбините на високия романтизъм с неговите ипостаси на гробищно угасване на деня, изстрел от упор в сърцето на любовта като буржоазна институция, светкавично прехождане между ослепителното средиземноморско отвесно слънце и мрака на германиите.

Това е поезия, чийто субект трябва да полудее, за да бъде разбрана тя като страсти по любовта, страсти по един романтизъм, който избива на повърхността на националното съзнание с Ботев, за да замлъкне след това завинаги.

Този романтизъм е недопустим като анархистичната революция и трябва да бъде претворен в поезия, за да овладее шизофренния симптом на една култура, неумолимо възвеличаваща единствения си поет романтик и обричаща романтизма си на замлъкване.

 

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

 

Айше Рубева – Жаждата

Кръстопът

С имало едно време… започва всяка приказка,
моята започна на един кръстопът –
търся се, намирам се, губя се…
търся се, намирам се, губя се…
С митичния звук на ней
като дервиш се въртя около оста си –
от къде съм тръгнала, къде съм, къде отивам…
от къде съм тръгнала, къде съм, къде отивам…
– Живей там, където си погребал мъртвите.
Аз ги погребах в четирите точки на света.

 

ПРОТЕГНАХ РЪЦЕТЕ СИ,
с дясната длан приемам от небето,
с лявата давам на земята,
аз съм тази, която дава семето на сеяча
и пази житото на жътваря.
Танцувам по четирите точки на света,
за да узная дали съм странник
или само пътник.

 

ВСЯКО ЗНАНИЕ СЕ ЗАПЛАЩА
защото даром нищо не се дава.

Не съм Ибрахим, син на Тарак,
за да дам сина си и да получа знание.
Слаба съм.
Боли ме.
Невежа съм.
Знанието ми убягва.
Трябва да се науча да чета
между редовете.
Книгата е тайнствена като утробата ми
крие се всеки път, когато я разтворя
може би, защото търся водата, а не жаждата,
изучавам водата,
а не знам нищо за жаждата.

 

Куфарът

Винаги, когато ме заболи,
си стягам куфара
и нужно, и ненужно заключвам в него.
Като Нух се приготвям за спасително пътешествие
крия се във вътрешните му джобове,
изчезвам и се появявам
с надеждата да бъда намерена,
Арарат е изчезнал,
а болката не се превръща в лек.

 

Генезис I

„И не е нужно слънцето да настигне луната,
нито нощта да изпревари деня.“
Коран, Сура „Ясин“ – 40

Ако знаех, че дървото следва листото
и зародишът е по-важен от корена,
а музиката е вибрация на молитвата
и не е състояние на духа,
нямаше да изследвам
дървения мост над реката
нито да се опитвам като Муса
да проправям път през водата,
а щях да се науча да бъда първо човек
и след това нещо друго.

 

Решението

„Материалът, от който е направен
камертона се изменя:
ту влагата му влияе, ту сушата.
Верният тон е в самия човек.“
Петър Дънов

– Слаб е човекът,
пътят до безсилието е кратък и лесен
кръвта е жадна за още кръв,
трябва да заровим зюлфикяр,
разумът да е нашето оръжие.

Говореше водачът,
ние го слушахме
сякаш земята откъдето изгрява слънцето
никога не е била наша,
а човекът, пил от извора,
е останал жаден
водата не утолява желанията
и иска да погълне всичко.
– Да бягаме, да бягаме, да бягаме…
– Познанието е нашата сила…
– Чия земя ще ни приеме?

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Виолета Воева – Хипноза

Хипноза

Луната разсича пейзажа:
ада се вижда с просто око
рая остава на тъмно.

 

Моята нощ

Звезди валят
Нощта – на сини точки

Картина на Шагал

 

Перо

От върха на писеца
капе небе

 

Private

Тъгата
най-самотното място

 

Среднощни сладости

В чинията –
резени от узряла на корена луна

Десерт след вечеря

 

Зора

Кратерът на мрака се разцепва
Светлината –
на свобода

 

Любов

В следобеда – двама
С въздуха рижав
облечени само
свободно
дишаме

 

Пролет

разпукан залез
рисунки във въздуха
с цвят на вишна

 

Лято

истинско синьо
като независимост
самото лято

 

Есен

листопадите
променят светлината
здрачът на сърца

 

Зима

снегът с резкѝ
чертае графиките
бяло и черно

 

Петият сезон

лепне зората
сок от ягоди пръска
зад прозореца

 

„Carpe diem“

Следобедът ли се вдигна във въздуха
или стъпих върху вятъра.

Миг в космоса.

 

Глухарче

Перата отлетяха
След тях
покълва слънце

 

Заличителят

Всяка моя дума пропада
В черната дупка на душата ти

 

Промяна на времето

Въздушни течения
От перваза излита врабче

 

Закон за движението

Пейзажи със запалени светлини
Листопадите тръгват

Без произшествия

 

Предзима

Последният слънчев лъч
се счупи в миглата ти

 

Славата

Нисък облак –
пейзаж с корона

 

Звуци

Настройване на инструментите
Трептене с различна сила

Една твоя въздишка

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Росен Борисов – Амнезия

Обяснение в любов

На Д.

Няма как
да бъда този
за който ме мислиш
няма как да стана
махалото на Фуко

отдавна не подлежа на измисляне
отдавна съм там
където се умира

В теб

 

Не искам да докосвам косите ти…

Не искам да докосвам косите ти.
Не искам да докосвам лицето ти.
Дори не там, между краката ти.
Себе си искам да докосна.
Ако ме има.

 

Ако съм най-вече

ако съм стоп си колата която не спира
ако съм тъмно си крушката която ще светна
ако съм полет си крилото което рисувам

ако съм лист на дърво
ако съм вятър
ако съм нощ на луна
ако съм сутрин

ако съм
ти си повече

 

Любовта като НЛО

преди обещания сняг
преди призeмената луна
преди белезите по огледалото…

не разбираш ли че това което усещаме в нас
е равновесието между моя час и твоите минути
на спрялото време

 

Амнезия

Върти ми се из главата един текст
след толкова време и толкова време
но не си спомням началото
и края не си спомням
спомням си само теб

 

Понякога се замислям…

Понякога се замислям
колко неща обичам,
докато те обичам

Само морето

не спрях
да обичам,
докато обичам
теб

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Цанка Шишкова – Диви рози

*
вишнев цвят
някъде пада
първи сняг

 

*
пустеещ дом
диви рози цъфтят
в градината

URBAN FANTASIST 13/8/2016

 

*
пролетен вятър
в езерото звезди и
венчелистчета

 

*
MMS –
селфи
с вишнев цвят

 

*
дъхав вишнев цвят
с рояк пчели флиртува
кошерът жужи

„ХуЛите“ – март 2012

 

*
дъжд
под навеса
клошар с китара

The 150 WHA Haiga Contest 02.2017

 

*
две усмихнати лица
в локва след дъжда
слънце и дете

mainichi.jp/English/haiku / 26.04.2016

 

*
водни капки
в седемцветна дъга,
седемцветни звуци

A Hundred Gords 2016 / ISSN 2202-0087

 

*
приливи и отливи
в моето селфи
изгрева

Wild Plum—Spring & Summer 2017

 

*
мрак
в светлината на мълнията
цвете

MAMBA II / 2016

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Елена Янева – Книгата на звероукротителя

*
С една съвсем определена нежност
няма
няма да съм нежна повече

Сплетени ли са превързани ли са
Ръце сърца аорти вени панделки

Увертюрата е в станиола кой
поиска всъщност шоколад
и кой
не каза давам

нито взе

 

.. IT’S THE FIRST DAY OF THE REST OF YOUR LIFE…

Ако това е първото стихотворение
от всичките, които ми остават –
ще го оставя

с много отвори и гласни за промушване
в нагънатите лабиринти на поезията
няма
да му свивам думите и музите,
сармите, бандеролите и ДДС-тата
ще го науча да е щедро
и разглезено
в митологията и флиртуването с всяко чудо

да възнегодувам
няма
ще приема
шаблонните му прилагателни
и напъните му
в баналностите, романтичните му пориви и
цялото
ухажване с цветя и рози и чорапогащници

– да кажем, че любовница му е Вселената, а тя не се задоволява с малко –

ще понеса тъгите му
речитатативите
инерциите му да се римува
като капризен пубертет
Ще-то му ще бъде привилегия
и ако ще
да ги оплеска някъде нещата

няма
да се караме
с първото от моите оставащи
стихотворения

ще му дам да се напише
времето
и ще го запратя зад гърба си

да живее

 

КНИГАТА НА ЗВЕРОУКРОТИТЕЛЯ КЛОКОЧИ

Отдавна
толкова отдавна
не беше се налагало да се посрещам
чашите са три последователни
цигарите са няколко
последователни
и още чаши
още няколко цигари
даже неуспешен опит да вечерям
даже още начини
готова съм да ги търгувам
само
успокойте ме
ви казвам вие време е да ме завържете
сама пресрещната със мене си взривявам
вътре
в гърлото ми осемстотин тигъра
и всичките измислени
ръмжат до потрес
и до земетръс
реално
УКРОТЕТЕ МЕ
вържете ме че хапя ритам блъскам
смея се говоря гадни работи ранявам
хора

И всичко туй защото никога
не съм се плашила от истината
И съм я превърнала в мерило
И все не меря правилно

 

*

Хората
на хората
двери отварят.
Гост в къщи –
и още някой.
Иржи Волкер

Да, знам, че е банално да говорим
за „собствен свят” и „собствени теории”,
но… влез при мен! Кафето е готово,
възглавнички съм сложила по столовете…

Не те познавам, но не се тревожа –
непознаваеми сме всички. Невъзможни сме.
Непостижими сме за себе си, та камо ли
ще разберем, когото сме поканили.

И аз съм малка, глупава вселена –
приятно ми е, казвам се Елена.
Ела при мен, ела да поговорим
за сложността на всяка траектория
за знаци, хипотези и за… времето.
Дали ще завали? Все пак, ноември е.

Непознаваеми не значи непременно
да изоставим всяко намерение
да се потърсим в хаоса от линии,
извън света на собственото име.

Макар че е банално да говорим
за собствен свят и собствени теории,
ти знаеш
много по-добре
от мене,
че сме пътеки
стълбища,
антени…
И да. Възможно е да се разминем,
но… хайде, влез! Кафето ще изстине.

 

Вечерта да се затопля
и да си мърмори
зачудено по свойски някак въпросително
да вдига вежда и да
спуска вежда
харесвам се не се харесвам
и какво от туй
туй-то всичко е въпрос на гледка
откъм точките
откъм запетайките тиретата и повсеместните
житейски пунктуации
Любима,
нуждаеш се от тъмен много
по-подробен плащ
и гънки паяжини
доста нежни и почтено достоверни
Тръгвай просто закрачи
и се обгръщай
по-дълбоко по-уверено все по-вечерно
бъди себеподобна и така
обгръщай се…

Да се затопля вечерта,
да си мърмори…

Естествено, това е само напрежение,пропукващо
в самотната светкавица
на мисълта ми.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Божидар Пангелов – Улица в Ефес

Улица в Ефес

Тази улица не води
никъде.
Изящни колони
с богати капители,
(трева между стъпките)
случайни дървета
и облаци.

Дълго небе.

 

Варава

Къде са ръцете ми?
Къде са?

Посягат към тъмни сандъци.
И някой се киска. Варава!
И ми стиска гръбнака.
Не мога да дишам.
Вземи ги.

Отминаха влъхвите
(без да се спират)
след дълга звезда.
На хълма
имаше град.

 

Колхида

Набъбват пъпките на кестена –
като вълна от морска пещера
с напор притаен.
Загадъчно оранжево пронизва
бавни облачни криле.

А всичко е така далечно –
в мъгла са върховете снежнобели.
И даже хвърленото слънчево
ветрило –
не буди мойта кръв.
Потънал като корен,
съзерцавам,
кръговрата на звезди, небе,
понеже,
на зелената трева
са мъртви мраморните статуи
на боговете древни.
И песента не се издига –
като орел на търсещите
Златно руно.

Едно дете умира.

 

*
Когато
масата е мрежа,
увивам се със ями
и тръгвам тъй
както отначало.
И нека да
пируват
и да разтеглят
хляба.
Разклащат се дърветата
преди да слезне
дъжд.

 

Писмо

Пиша ти писмо.
То е объркано. Като мен.
Сигурно си виждала Персеидите.
Над морето.
Така е и с думите,
които ти пиша или съм писал.
Не помня.
И все са други.
Не тези, които бих искал да кажа.
Или съм казал?
Не помня.
Изоставил съм , мисълта
като пътник, който върви
към пристанище.
Корабите от там тръгват.
Все по-далече.
По-далече…
Дано да те виждам,
как вървиш по-малките калдъръмени улички,
по които не съм минавал,
за да те срещна и да ти кажа,
че любовта е една.
Не помня, дали ти го казах.
Всъщност, не знам дали от там
се минава, за някъде.
Не знам, дали си виждала
Персеидите и морето.
Не помня.
Пиша ли нещо друго,
освен едно –
една.
Не помня.

 

Затворено

Някой ден ще застана пред онази къща,
(по-скоро ще съм седнал) която ще сънувам,
за да узная как се ражда въздуха. После,
(сега спя върху китката си)
както никога ще успея, без да попитам
за пътища и
ще
премина
по въжето опънато
между
два хоризонта.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Кева Апостолова – Ето така или нахални жертви на устрема

 

„Вярвам, че се будя сутрин”
Владимир Сабоурин

 

*
Рамка на картина като саркофаг в какъвто искам да почивам
Стоя като пристройка до него ще рухна не мога да регулирам
откровенията си по-добре е да се влюбя в художника той знае
всичко за картината за мен събличала съм се пред мъжете му
Пространствата правят живота висок напускам задните чинове
музиката е хубаво време качвам се върху пчела
с която изкопаваме пещери в цветя дошли от
слюнки на риби напуснали сушата заради водата а аз обратно
Сгреших ли калта лекува не се измивам изглеждам мръсна
Бягам от вниманието на документите искам си първата вода
искам я като втори въздух ципите на очите и ципите между
пръстите са еднакви при излитания излитания пълнят яйцата
Вярвам че се будя сутрин дърветата са отвори отворите са дрехи
без хора хората са вързана вода отрязан въздух е човекът сам
избира грешките идва изтърпява живота и си отива не си отивам
Не си отивам
Никола Пусен се бие за мен с крадливи музеи а аз ето така
прегръщам картината и полицаят ме застрелва

*
Намерил е хубава разтегателна кожа подредил е в нея всичките
ми вътрешни органи дал им е живот заплашва че ще им даде и
смърт но аз се изсмивам в лицето му защото той никога няма да
може да събере външните ми органи които са разхвърлени из
цялата вселена и живеят там с кратки детски превалявания за
миналото защото аз съм човек а човекът е находчив и помни
Преди да се простя с тялото ще присадя моето здраво сърце на
болно прасенце обичам го морфологично и хистологично тоест
много а много е господ който живее под наем на земята защото
я обича най-много се обичат болните деца разкривени са
красивите ребра приковани към гърба на огън
В играчките на земята живеят страдащи къщи тежки оксфордски
речници които са нахални жертви на устрема и градове като
изправени хора с тела без глави също нахални жертви на устрема
С препълнени спирачки е смехът мигът е неподвижен свят
движението е миг до миг миг до миг вярвам че се будя сутрин
Някой пита имаш ли нещо за отчайване не нямам нищо за отчайване
макар човекът да прие първия срещнат живот ръцете му растат и
ето отново
тръгвам след деня като след мъж който крачи с цялото си значение
към общите ни центрове

*
Сърцето набутва нещо навътре влошава почудата корените
излизат над земята разбиват очите дошли от безсмъртния свят
изсипват ги наводнения в предната част на новините
Имам дълги отговори за всичко което потвърждава че не знам
защо при мен нямаше четири годишни времена а всяка година
се състоеше от часове на обвързване с нещо което не знам как
да нарека но с него си пусках когато поискам слънцето и
обикалях с оранжевите му монаси
Макар да знам че болниците заразяват рядко съм се чувствала
толкова уплашена колкото бременните в първия месец жени а
спокойно съм отваряла покрива на всеки пчелен кошер
и съм събуждала птици които спят с дрехите си до мен
Дърветата ми проговориха извличам знания обичам новия завет
гасена вар е книгата с превързан крак е кръстът
чувам черното в червеното техниката бяла се разсмива
пушач е разумът ще му запаля вярвам че се будя сутрин
Вложих старание но допуснах грешки видях много мъртви тела
нито едно не опитах да върна дори успявах да изгледам
докрай как ковчезите потъват като отблъснати деца
объркани от съгласието ми да потънат не бях съгласна
не бях съгласна и сега не съм не съм не съм не съм
Вижте как точно трябва да стане сбогуването
затворете вратата на земята така отстраняваме
важен рисков фактор възвестете появата на застояла дума
проследете ръцете ми
които са общност от две длани и десет пръсти да ето така
разхлабвам синджирчето със златно кръстче около шията
за да се уверя че господ още е с мен че ваксините не увреждат
сдържаност на мащабите вятър изсипва подаръци в косите
преброявам ги с пръсти чаша с кафе посещава устните ми
както мъжко лице посещава очите ми за да ги затвори
усмихвам се преносимо препълнено преодолимо
взимам
една малка мъглива нощ с изгърмели венчета по тялото ми и
отново я посаждам в календарите
Как го направих ли
Повтарям:
оплодено устройство е ябълката изтеглям вик от джоба й
набучвам го с лъчи от цветчета на кръв ab rh-
невежите го описват като чудо
а аз се разсмивам до смърт

 

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

 

Жара Гавран – Красно село

Красно село

/навсичкикоитопишатзабабасипонежеемодерно/

липите пред входа
ухаеха на бъдещата ти деменция

панелките бяха наблъскани
като кубични затвори на лудостта
никой не знаеше че си болна
докато не започна да изчезваш по улиците с дни
и вече нямаше с кого да споделям
как плачех тайно под китеника
и си представях че не съм завита
с вълната на черната овца още от раждането
тогава не знаех че насилието е начин на децата да утвърждават болката
за да не забравят че съществуват
после аз забравих
че съществувам

богът на деменцията често поразяваше
най-съвестните граждани
как да не завършиш като мозъчен инвалид
след като прекараш цял живот в ПАН’д’ЕЛКАТА?

започнах да си слагам хартия на тоалетната чиния
когато ходех до клозета
по поръчение на Дева Мария
никой не знаеше че си болна
опрости ни
старите тапети още помнят жълтите крясъци
които се предават по наследство
след първото самоубийство в семейството
след първата студена ласка от майка към дъщеря
аз прекъснах кармичния цикъл
аз бях спасителя на семето
на бащата на децата ми

сега лежиш като неподвижен труп
в леглото
опрости ни че не те убихме в старчески дом
опрощавам те че ме направи човек

 

Пинокио

Синята фея потупа носа на Пинокио с вълшебната си пръчка,
от него се посипа бял звезден прах:
– Пожелай си нещо…
– Искам да стана истинско момче!
Масата се напълни с бели магистрали,
Пинокио щастливо скочи в тях.
Няколко дена след това лежеше
свит на пода и трепереше,
носът му вече бе станал достатъчно дълъг,
за да се обеси на него.
Пинокио затегна примката
и се ритна.
Вече бе истинско момче.

 

*
Искрици живот
трептят в тъмното –
мухълът се е заселил в надеждата ми,
пуснал е корени по останалите ми органи
и е запълнил празнотата
в хладилника,
който ухае на глад.
Червата къркорят в божествен транс –
от сълзите им се роди душа.

 

*
вечеря на свещи
разрязваме филия хляб
с нож и вилица
мухълът е деликатес
само за Богатите
мухълът си има собствен дух
който се явява от последната троха и шепти:
зелени са дните ви
зелени са гърдите ви
блатото отдавна е жабурнясало
и пълно с удавници

а ти плати ли наема?
а ти плати ли сметката за ток, скъпа?
защото восъкът май вече
се стопи по зелените ми стъпала
заедно с мечтите ни?

 

Подуене блус бенд

накара ме да бъда Юда
за да построиш двуетажна гробница на брат ми
и да Му смениш дограмата и тапицерията

скелета на брат ми лежи от години
на долното креватче
скелета на брат ми е потънал в мен
и злобно бърка във всичките ми дупки
човърка в мозъка ми
стиска сърцето ми
само шамарите си ги удрях
сама със светите мощи
когато цветето ми разцъфна
ръцете му станаха човешки

брат ми бе достоен човек
той умря преди да бъде заченат
заедно с надеждата ни за по-добро бъдеще

само хлебарките присъстваха на опелото
пееха за лъжите ти
и вените които се слагаха на масата
и сами се режеха
тогава за първи път познах Буда
и започнах да събирам
домашните ни любимци в буркани
и да ги пускам на улицата
малко преди да се задушат
за да им подаря Спасението

всяка вечер гнева и истерията
идваха да поднасят цветя
на гроба на брат ми

сълзите ти направиха
сухата река
пълноводен квартал на болката

скоро след като царството небесно
се пренесе в дома Му и Го обкичи
със златните венци на моя отец
и Той рече: “ изпих парите ти.
вече не си ми потребна.“
спря да спиш на едно легло с Него
и започна да спиш на едно легло с мен
просто защото новият ни диван беше твърде разскърцан
за разлика от Неговия

Господ опрости греховете ти.
Но ти ще ги признаеш ли?

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Полина Господинова – Вероятности

Тя

тръните растат
по ръцете й
няма за какво да се хване
очите й изплакаха
небето
няма в какво да се удавят
започнала от малка
да твърди
че тези под влака
са вярващи
защото бил
божествено
возило към Ада

не я намериха там –
хвърли се под
очакванията си.

 

*
Отрязах
косите си
и прилежно
ги поставих
в черна кутия,
изпях им песен
за сбогом.
Всяка година
по едно и също
време възкръсват,
за да се разпръснат
върху рамото ти.

 

Ще

ще счупя всяка кост
от жалкото ти тяло
и стъпка по стъпка
ще построявам дом
когато заживея вътре
всяка нощ
ще ме будиш
със стонове:
– излез за да мога да живея
и аз ще излизам
и аз ще умирам.

 

*
Нарисувай
по дланта ми
наше бъдеще
после я изгори
и нека белезите
напомнят
че миналото
ни е значело нещо.

 

*
без глас
димът от цигарата ти
ми говори
с повече думи от теб
през тежкият
пролетен въздух
рисува онези
изпуснати мигове
които са сключени
между пръстите ни
срива се небето
и ни залавя
сами
на срещуположни пейки

 

Годишнина

ще разбереш
че краят съществува
когато се върнеш
късно през нощта
и завариш
чиниите измити
боклукът изхвърлен
вечерята готова
а на земята тихо
сгушили се
цветята
които сама си купих

 

*
мълчанието ни
се разбива
като вълни
в две високи
и горди скали
които нито обичат водата
нито могат да плуват

 

*
душата ми е клавиш
между твоите пръсти
докосваш ме плахо
защото аз съм пиано
на което за първи
път ще свириш
започвам да
звуча в ушите ти
но се старая да съм тиха
и ако някога
свършат дните ни
ще знаеш
че със друг не бих мълчала

 

*
Вероятностите
да ме усетиш
сменяха
маските ми
всеки ден

изподрах лицето
тялото
безплътните си
реалности

превърнах се в
купчина отпадък

изхвърлих се
и
може би съм себе си
защото
вече не те усещам

 

Превъплъщения

докато се превръщам
в
нямане
тишина
празни шепи
липсващи обещания

докато от гълъб
ставам гарван

докато цветът по лицето
ми от бял става жълт

ти изчезваш незабелязано
за да се превърнеш в мен

 

*
измих от прозорците
пипалата на смъртта
сега блестят
поглеждам се през тях –
просната
сред белия асфалт –
лежа
а ти
наивно пушиш цигара
на дивана
и още чакаш да се върна

 

„Пием, за да забравим, че сме забравени“

ама не дотам
чашата
ни отразява
и ни помни
пресушавам
я
за да си приличаме
за да се разбираме
но мислите ми до една
я нараняват
счупват всяка част
от нея
и на сутринта помня
повече отколкото трябваше
да забравя

 

Очаквания

прогнилата
маска се стича по лицето ти
и се слива
с бездната
в която тече кръвта ни
вървим и тъпчем снега
защото не го харесваме –
него
и всичко което той носи
оставяме черните
си кални стъпки
и мислим
че правим
снежен човек от душите си

 

*
ако
невежите образи
на глухият
ми ум
се родят
може би
ще
съществувам

 

Три поколения

Баба плетеше
есен от листа
на остра кука.
Мама изработваше
зимни, студени часове.
Аз възкръсвах
всяка пролет,
за да им
напомням,
че има и други сезони.

 

*
Колкото по-бързо го разбереш,
толкова по-добре

че няма нищо вечно
умът ти всяка вечер
раздира с остриетата
на спомена
че завинаги е навик
не вечност
между вечността
и навика
ти си недовършена картина

 

След потопа
изковавам
ковчези от
реалности

първият за мен
вторият е само въпрос

ще потъне все един от
двата.
Нека бъде светлина
Боже, това ли е раят?

 

Вероятности

единственото дете
което може би имахме
беше
несъществуващ акорд
сянка между две
несъществуващи реалности
и наше може би бъдеще

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017