Лидия Иванова – Седем смъртни гряха

Ния Пушкарова, hair book, installation, part of exhibition Art with working hours

 

Имах един диван. Той не беше съвсем обикновен диван. На вид изящен, от скъпа кожа и извита облегалка. Той бе най-удобният диван, можех да спя вечно в него и после да спя още малко. Нищо друго нямаше значение, когато бях с моят скъп, прекрасен диван. В него се хранех, когато все пак се налагаше да съм буден, чиниите криех под дивана, не исках да се отделям от него. Все пак това не беше обикновен диван, сигурен съм, че никой не притежаваше, такава чудна вещ. Не давах друг да го докосва, полудявах ако друг го доближеше, исках да му извия врата. Все пак аз се докосвах на него, възбуждаше ме гладката му кожа. Прекрасно си живеехме с моя диван, ден след ден, нищо друго не ми трябваше… но един ден го видях. Стоеше нахално на витрината, тези извивки, тази нова скъпа кожа, този аромат. „По дяволите! Трябва да бъде мой, само мой!“

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 27, март, 2021, ISSN 2603-543X

 

Лидия Иванова – В края на тишината бе сънят

Хубен Черкелов, 10 Евро, Негативен знак, 2015

 

 

Дрипите ти
скърпени от
мигове живот,
Тъкачо на съдби,
ще съблека,
една по една.
Мога ли да
ги изпера
във водите
на забравата?
Чакаш ме,
от преди да се родя,
а аз все закъснявам
за собствената си
съдба.

 

Визитка

Поправям счупени хора.
Сърца втора ръка
и идеи на килограм.

 

Нишка сребърна
Паяжина от стъкла,
Посивели са спомените
Заплетени в плитката
на старческа коса
младостта е проклятие
пиещо от чашата на лудостта

 

Февруари е,
месец твърде сив за поезия
мъждивите прозорци
се взират любопитно
в телата ни рисуващи
хормонална импресия,
Тръгвам си,
Тръгваш си,
а червата ни сплетени
в безкраен възел
не ни пускат да
си тръгнем твърде надалеч.

 

В края на тишината бе сънят,
какво ли сънува светът?
Маски на гротескни лица,
озъбени на кривата луна,
Пепеляви пръсти
вчесват със сребърен гребен
плешива глава.
Сметище на сърца,
гробище на любовта.
Спи светът с отворени очи,
сънува себе си…

Събуди се

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X