Вероника Цекова – Жени

Вероника Цекова, coVIDa loca, серия “syllaBLEndings”, 2020

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X