Александър Думанов – Шубе и чяр

Вероника Цекова, „KonsumENTEN” (de)
(бг. потребители / ПАТКИ), дигитална графика, 2020

 

 

За ковидо ага научийме,
профилактично се пропийме.
С консерви се напънийме,
за Емеката се бийме.

Масчи златни носийме,
с Джак Даниелс се мийме.
Летото се поолабийме,
короната позаборийме.

Се наново откачийме,
аптечите ги изкупийме.
Така и не се усетийме,
чии гушки напънийме!

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 26, януари, 2021, ISSN 2603-543X