Диана Танева – Едните не знаят

Ния Пушкарова, Portrait of Ellie, pastel drawing 70×90

 

Едните не знаят,
Че другите съществуват.
Знаят
Но само на теория
Но теорията не е като да:
Видиш всичките оттенъци на черното
В работните им дрехи;
Да вдишаш сутринта им:
С дъх на нощ без сънища
И блудкаво кафе.
Не е като да позволиш да те докосват
С мисли погледи и лакти:
Защото смятат че дистанцията е превзетост;
И да не искаш да ги слушаш.

Едните знаят, че другите съществуват.
И когато пътищата им се съберат
В някой сутришен ръждясал автобус
Си слагат слушалките;
Затварят очи
Прибират лакти
И когато автобусът спре
Изскачат, втурват се към световете си
И бързат да забравят

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 27, март, 2021, ISSN 2603-543X