РЕЗУЛТАТИ-НОВАТА МОДЕРНОСТ

30 септември. 2020

Селекцията от първото издание на новият конкурс на сп. ,,НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ‘‘ ,,НОВАТА МОДЕРНОСТ – визия и текст, слово и образ, значение и форма“ приключи на 30 септември, 2020 г.  

Във всички категории излъчихме по едно 1-во място и едно 2-ро място.

Основната идея на конкурсът беше съвременен прочит на модерността в постмодерният обществен климат и намиране на пресечните точки между словото и визията.

Конкурса беше отправен към хора на словото и визията.

За избраните фаворити списание в кат. СЛОВО ,,Нова социална поезия“ ще предостави включване на авторите в брой на електронното списание и в бъдеш книжен алманах, който НСП издава периодично.

Избраните артисти ще бъдат поканени за художник/фотограф на бъдещи броеве на списанието. Селектираните творби ще бъдат представени в онлайн изложба в пространството на списанието.

Списанието и поканеното външно жури имаше удоволствието да разгледа различни творби в категориите и техните подкатегории:

РЕЗУЛТАТИ ЗА КАТЕГОРИИТЕ:

СЛОВО

ПОЕЗИЯ

1 – няма присъдено първо място

2 – Ясен Василев

Отличени с потенциал за развитие

Валентин Попов  / Нона Цекова

ПРОЗА

1 –  няма първо място

2 –  няма второ място

Отличени с потенциал за развитие

Зоя Христинова

АРТ КРИТИКА

1 – Иван Сухиванов

2 – няма присъдено място

СЛОВО +ВИЗИЯ

1 – Вероника Цекова

2 – Петра Марино (Цветелина Панова) / Галина Йотова

ВИЗИЯ

1 – няма присъдено първо място

2 – Ива Пушкарова (видео арт)  

Отличени с потенциал за развитие

Мадлен Банчева / Маргарита Русева (фотография)

Очаквайте селексия от визуални проекти, участвали в конкурса.

В онлайн галерията на сайта.

ОСНОВНО ЖУРИ

ВИЗИЯ

– Камен Старчев (художник, CGI векторна графика), жури за рисунка, дигитална графика, видео арт


– Мариана Сарбова (архитект, художник, фотограф), жури за рисунка, смесена техника и фотография (без реклама) жури за фотография, видео арт

– Ваня Вълкова (художник, поет), жури за рисунка, дигитална графика, видео арт, арт критика

СЛОВО


– Добринка Корчева (поет, преводач и журналист), жури за философски текст и арт критика


– Жана Дамянова-Асса (философ, семиотик), жури за философски текст и арт критика

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЖУРИ

Христина Василева (камерна певица, поет) и

Владимир Сабоуорин (поет, филолог, историк на културата и литературен критик), като гл. редактор на сп. Нова социална поезия.