Гергана Валериева – Шести август

Нощи

Зелените простори на лятото
се ширят в очите ти.
Когато светът заспива,
ме люлее твоят шепот,
като ми разказва приказки
за русалки и бели вишни.
Времето спира,
унесено от топлината ти.
Нощта ни завива
с коприната на небето си.
Остава да ми свети само кожата ти
със странната светлина на бяла роза в мрака.
Кошмарите рухват като кула от карти,
щом отворя очи
в омагьосаната тишина на Рая.

 

Шести август

Някъде в бездънното небе
над родния град на моето щастие
пасе едно стадо от бели овце
и гледа да те види отнякъде.
В катедралната тишина на горите
една лисица чака да бъде опитомена.
Блещукат кандилата на звездите.
Нощта премигва уморено.
Една черна котка те вика с гласа ми.
Няма да я чуеш. Ти си далече.
Но, ако дойдеш в съня ми,
ти подарявам тази вечер.

 

Зелените стъпки на лятото

Зелените стъпки на лятото
отекват по калдаръмените улички
в града на слънцето.
Вечерната светлина позлатява август
и дърветата още пеят за него
преди да заплачат за сбогуване.
Сърцето ми се разхожда из онези улички
и търси да хване за ръка принца,
когото остави там някъде.
Някога.

 

Светлина

Очаквам те
по поляните на моите сънища.
Да свириш по лъчите на слънцето,
да гадаеш по звездните очи на цветята.
Гледай как тревата става синя и дълбока
и все по-силно светят цветята.
Все по-високо се издигат небесните ливади,
чак до оная точка на несъзримото,
където се преплитат времената.
Ти се връщаш от бъдещето
на златен кон,
сияещ като август,
и ме взимаш със себе си.
Топла постеля е мекият пух на здрача,
а цветята светят и звездите ухаят
на твоята музика.
Светът е пълен с тебе, принце,
и ти не си измислица.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 26, януари, 2021, ISSN 2603-543X

 

Гергана Валериева – Нощ

Хубен Черкелов, 5 Долара, 2019

 

 

Късче мир

Една от многото звездочели нощи
се залюля на люлка от тишина.
Пролетта се кичеше с най-белите си бисери,
с най-бляскавото си злато,
с най-едрите си изумруди.

Онзи блажен миг
на прага на небесните царства на съня
е като късче мир,
забравено от войната.

Сънувам едно сребърно огледало,
набраздено от вятъра,
а в дъното му се къпе един май
от моето минало.
Течното злато на дъха му
се плиска, когато се смее
в някаква далечна звездочела нощ
(една от малкото),
когато сънищата бяха цербери,
а утрото – песента на Орфей.

Сънувам оная точка на несъзримото,
където се преплитат минало и бъдеще.
На дъното на моето огледало
се е утаило щастието
и плаче една върба
от радост.

 

Южна нощ

Вечните кандила на звездите
трептят по черната коприна на небето
като капки течно злато.
Светът лениво мърка
през призрака на една котка.
Не съществува нищо,
освен тая знойна южна тъмнина
и бялата ти кожа, която да ме води
през мъглата на сънищата.

Пясъчните пътеки на всекидневността
се превръщат в белокаменни пътища,
които водят нагоре,
към портите на някакъв далечен август,
сияещ в злато и синевина
като летен ден.

Море, като отрязано с ножици,
разделено на парцели,
изпразнено от магии.
Отвъд границата е дълбокото.

 

Огнените урагани

Огнените урагани
на една странна пролет
пеят в черешовата топлина
на една майска нощ.
Танцуват с полуделите звезди
някъде в небесните светове,
повити в копринения шал
на мрака.

Огнените урагани
на една странна пролет
приспиват малкия лилав еднорог
на моята вяра
и го отнасят в неговото сънищно царство,
където ще сънува
пророческите дъждове
на едно щастливо лято.

 

Нощ

В сумрака на безсънието
се нижат златните камили
от безкрайния керван на звездите.
Цветята свирят по струните на дъжда
и не съществуват за нищо друго,
освен за себе си.

Синевата на небето ще разцъфне утре,
изтъкана от сънищата на безсънните.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 24, септември, 2020, ISSN 2603-543X